Hopp til innhold

PHS er med på laget som leder an et unikt e-læringsprosjekt

Kirsti Nymo (KRUS) (f.v), Ingrid Kvåle (Difi), Tone Yvonne Sundhagen (NJSK) (bak), Ragnhild Holm (PHS), Geir Isaksen (FHS) og Siren Elise Frøytlog Hole (Transform).
PROSJEKTGRUPPEN: Kirsti Nymo (KRUS) (f.v), Ingrid Kvåle (Difi), Tone Yvonne Sundhagen (NJSK) (bak), Ragnhild Holm (PHS), Geir Isaksen (FHS) og Siren Elise Frøytlog Hole (Transform).
Sammen med fire andre statlige institusjoner skal Politihøgskolen (PHS) utvikle digital opplæring for ansatte i staten.

Det er seksjonen for Advanced Distributive Learning (ADL) ved Forsvarets høgskole som har fått ansvaret for samarbeidsprosjektet, sammen med Politihøgskolen (PHS), Norsk Jernbaneskole (NJSK), Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) og Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS).

- Det skal utvikles to e-læringskurs som skal bidra til økt bruk av digitale opplæringsformer i staten og samtidig sikre at de digitale opplæringstiltakene som utvikles har den nødvendige pedagogiske kvaliteten, sier Ragnhild Holm fra PHS som er med i prosjektgruppen.

Gjøres kostnadsfritt tilgjengelig for staten
Kursene vil, i tillegg til å brukes i respektive etater, gjøres kostnadsfritt tilgjengelig for alle statlige virksomheter som ønsker å benytte disse, noe som gir en enda større gevinst. Kursene vil kunne installeres på den enkelte etats opplæringsportal, enten som frittstående e-læringskurs eller som en del av et nettbasert kurs skreddersydd den enkelte etat.

- Målgruppen for disse kursene er fagansvarlige, lærere, instruktører, HR-medarbeidere og ledere i staten som jobber med, eller har ansvaret for, opplæring og utdanning ved sin virksomhet. Prosjektgruppen har allerede startet arbeidet med å kartlegge og definere innholdet i e-læringskursene, forteller Holm.

Etter å ha gjennomført e-læringskursene er målet å kunne gjennomføre variert og fleksibel undervisning og veiledning. I tillegg er målet at kursdeltakerne skal kunne ta i bruk internett som læringsarena og bruke teknologi på en slik måte at det blir mer fleksibelt både for dem selv og studentene. Kursene vil også gi HR-medarbeidere og ledere innsikt og forståelse for hvordan man lykkes med bruk av digitale opplæringsmetoder. 

Det første kurset vil bli produsert i løpet av høsten 2015, mens kurs to etter planen vil være ferdig våren 2016.

Publisert: - Sist oppdatert: |