Hopp til innhold

Politihøgskolen får en ny professor

Inger Marie Sunde
NY PROFESSOR: Inger Marie Sunde har en omfattende forsknings- og forfattervirksomhet bak seg.
Inger Marie Sunde har blitt professor i rettsvitenskap. Forskningen hennes knyttes spesielt til datakriminalitet, og hun har spesialkompetanse innen feltet digitalt politiarbeid.

- Vi er veldig stolt over å ha Inger Marie ved Politihøgskolen og at hun nå er blitt professor. Hun er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent ekspert, som har vært helt sentral i fagutviklingen innenfor sitt område i lang tid, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm.

Brenner for det digitale
- Jeg synes det er personlig tilfredsstillende å fullføre et akademisk løp, og det er bra for PHS med flere ansatte på høyt nivå. Jeg har mitt hjerte i politietaten og liker å jobbe praksisnært, det har derfor vært flott å jobbe på PHS. Det er morsomt å få lov til å bruke kompetansen jeg har til noe nyttig for andre, sier Inger Marie Sunde.

Sunde er initiativtaker og ansvarlig for den Digitale timen (DDT). DDT byr på presentasjoner fra eksperter på teknologiske utviklingstrekk, som vinkles mot digitalt politiarbeid. Digitalt politiarbeid omfatter alle deler av politiets virksomhet, både etterforsking, forebyggende, operativt og relasjonen politi:samfunn. DDT er en uformell arena for utveksling av erfaringer og refleksjoner blant PHS ansatte, studenter og kolleger i etaten. I tillegg streames presentasjonene, på nett til alle i etaten.

- Jeg er opptatt av at virksomheten jeg jobber i fremstår på en god måte utad. Det handler om å bygge et godt omdømme, og da må man gjøre ting som når ut til folk. Omdømme bygges hele tiden, sier Sunde.

Omfattende forsknings- og forfattervirksomhet
For å få tittelen professor må man oppfylle en rekke kriterier. I kravene heter det at forskeren skal ha produsert omfattende forskning på et høyt nivå. Virksomheten hennes er i vid forstand knyttet til datakriminalitet, både hvor kriminaliteten rammer dataressursene som sådan, og hvor ressursene benyttes til å begå annen kriminalitet.

Om de 15 vitenskapelige arbeidene som ble vurdert, skrev komiteen blant annet:

«Sundes arbeider må i norsk rettsvitenskap betraktes som pionerarbeider, og den selvstendige forskningsprofilen er således uomtvistelig. Gjennom rettslige analyser på høyt vitenskapelige nivå innen strafferett, straffeprosess og personvernrett, viser søkeren de særlige rettslige utfordringer den nye teknologien fører med seg, og angir også hvordan dette kan eller bør løses». 
  

Publisert: - Sist oppdatert: |