Hopp til innhold

Publiseringsrekord for forskningen

Haavard Reksten med forskningsmeldingen 2014 i hånden
HØY PUBLISERINGSFREKVENS: Leder for forskningsavdelingen, Haavard Reksten, synes det er gledelig at antall vitenskapelige publikasjoner er høyere enn noen gang.
Forskningsmeldingen 2014 viser at Politihøgskolen (PHS) bidrar i samfunnsdebatten som aldri før. Fjoråret ble et toppår for både vitenskapelige publiseringer og kronikker.

Forskningsmeldingen 2014 viser at det samlede antallet arbeider i fjor var 88. Det er en sterk økning fra 2013 hvor det totalt ble publisert 68 arbeider.

- Det er svært gledelig at antall vitenskapelige publikasjoner er høyere enn noen gang. Det er tydelig at ansatte på PHS har blitt mer bevisste på å publisere i tellende kanaler, sier leder for forskningsavdelingen, Haavard Reksten.

Etableringen av tidsskriftet «Nordisk politiforskning» har gitt oss en ny tellende publiseringskanal, der artikkelforfatterne kan publisere artikler på engelsk eller norsk.

Tidsskriftet er åpent tilgjengelig på nett, og utgir 2 nummer i året. Redaksjonen består av politiforskere fra Norge, Sverige og Danmark. Politiet er en viktig målgruppe for forskningen på PHS.

Det har vært en formidabel økning i antall kronikker og ledere. I 2012 ble det publisert 9 kronikker, i 2013 økte det til 13, mens hele 22 kronikker eller ledere sto på trykk i fjor.

Kritisk refleksjon i forskning
PHS deler forskningen inn i fire hovedområder:

  • Politiets organisasjon, kultur og atferd
  • Politiets strategier, praksis og metoder
  • Politiets utfordringer
  • Politiet som samfunnsinstitusjon

- Politiet er en grunnstein i velferdssamfunnet. Gjennom forskning og utdanning styrker Politihøgskolen vår kunnskap på og om politiet, og ikke minst på politiets rolle i samfunnet. Som omtalt i forskningsmeldingen er kritisk refleksjon over politivirksomheten et mål i seg selv, og helt nødvendig for å sikre samfunnet et best mulig politi, sier Reksten.

Noe av det Haavard er mest fornøyd med er etableringen av professorgruppene. Det er et mål å øke antall professorer ved PHS, og antall kvinnelige professorer spesielt. Professorgruppene skal gi støtte og motivasjon til deltakernes kvalifiseringsløp og til å søke opprykk ’til rett tid’.

Gruppene skal også være en arena for å utvikle sin egen faglige profil, og tydeliggjøre hvordan forskningsvirksomheten er relevant for PHS og politietaten.  Gruppene gir råd om organisering og prioritering av egne aktiviteter, og hjelp til skriving av søknad om opprykk til professor når det er aktuelt. Det gjennomføres 3 - 4 gruppemøter og et par fellessamlinger i året.

Nye formidlingskanaler
I forskningsmeldingen for 2014 blir både biblioteket og blogging omtalt for første gang.

- Biblioteket er en viktig aktør og formidler av fag og forskning, og har derfor en naturlig plass i meldingen. Politihøgskolen jobber strategisk for å utvikle biblioteket til å bli mer moderne, vitenskapelig og mer digitalt. Det meste av forskningslitteraturen eksisterer i dag i digitalt format, og de vitenskapelige kildene er digitale, sier Reksten.

Historien bak bloggen til Rune Glomseth blir også omtalt i forskningsmeldingen.

Publisert: - Sist oppdatert: |