Hopp til innhold

Rektor reagerer på trakassering i praksisåret

Portrett av rektor Nina Skarpenes
NULLTOLERANSE: - Det skal være nulltoleranse for trakassering, både ved Politihøgskolen og i politiet, sier rektor Nina Skarpenes.
Rektor Nina Skarpenes reagerer sterkt på opplysninger om opplevd trakassering fra politistudenter i praksisåret. Hun tar nå saken videre i politiet.

To anonyme tidligere kvinnelige studenter ved Politihøgskolen har i dag et innlegg i Dagbladet, hvor de forteller om trakassering fra mannlige ansatte under sin praksisperiode i politiet.

I en tidligere runde av samme debatt fremholdt rektor Nina Skarpenes at hun er ukjent med trakassering ved Politihøgskolen, og at slikt verken er rapportert eller skal forekomme.

Men Nina Skarpenes tar nå opplysningene om trakassering i praksis videre - med en klar adressering om at dette er en utfordring for etaten.

Her er rektors kommentarer til nyhetssaken som ble trykket samtidig med kronikken i Dagbladet:

- Det skal være nulltoleranse for trakassering, både ved Politihøgskolen og i politiet. Det er nedslående og opprørende å lese om de to studentenes erfaringer. Slik skal det ikke være, ikke for studenter og ikke for øvrige ansatte i politiet. Vi har etablerte systemer for å melde fra om uønskede opplevelser, både når studentene er på skolen og ute i praksis. Vi har ikke mottatt noen slike meldinger i vårt kvalitetssikringssystem – heller ikke via studentenes egne kanaler. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle studenter til å melde fra om slike opplevelser, ellers får vi ikke tatt tak i dette.

-  Jeg vil personlig ta denne saken videre til topps i politiet, dette er et ansvar for politietaten som helhet. Jeg vil også ta dette opp ved første anledning med våre praksisveiledere. Jeg har ikke grunnlag for å tro noe annet enn at studiemiljøet på Politihøgskolens sine studiesteder ikke preges av trakassering, men det skal heller ikke være slik at trakassering oppleves som en del av hverdagen i etaten for øvrig, sier Nina Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |