Hopp til innhold

Endringer i masterstudiet i politivitenskap

Student setter på plass bøker i hylla på biblioteket
DELTIDSSTUDIUM OVER FIRE ÅR: Masterstudiet skal bidra til å styrke politiets kompetanse innen kunnskapsstyrt og strategisk politiarbeid. Illustrasjonsfoto
Fra høsten 2015 blir masterstudiet i politivitenskap endret. Den største forskjellen er at studiet deles opp i flere emner, og at størrelsen på masteroppgaven halveres til 30 studiepoeng.

Formålet med masterstudiet i politivitenskap er å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet. Studiet har blitt grundig revidert, og en ny og mer oppdatert versjon starter til høsten.

- Jeg er svært fornøyd med utviklingsarbeidet som er gjennomført på forskningsavdelingen. Det var behov for en endring på masterstudiet i politivitenskap av flere grunner. Feltet er hele tiden i utvikling, og det må utdanningen speile. Vi ønsker også at enda flere skal fullføre mastergraden, sier rektor Nina Skarpenes.

Etterretningsarbeid er i stor utvikling i politiet, og i 2015 skal alle politidistrikt innføre etterretningsdoktrinen, som er et nytt rammeverk. Den skal fungere som et grunnlag for utøvelse av etterretningsfaget, og bygger på praksis og erfaring fra mange etater, nasjonalt og internasjonalt.  

- Vi har nå en studieplan som er svært relevant også for praksisfeltet. Innføringen av etterretningsdoktrinen i alle politidistrikt i år, vil medføre et behov for god og solid analysekompetanse, noe studentene vil tilegne seg gjennom dette studiet, sier Skarpenes.

Et kunnskapsstyrt politi
For å få enda mer fokus på etterretning, analyse og evaluering, er dette samlet i ett eget emne. Det legges vekt på ulike former for datainnsamling og -analyse innenfor etterretning og evaluering, med sikte på kunnskapsutvikling og beslutningsstøtte.

- Disse temaene var sentrale i masteren tidligere også, men ved å samle dem i et eget emne blir det enda mer fokus på politiet som en kunnskapsstyrt organisasjon. Vi er spesielt fornøyd med å ha fått til dette, sier Nina Irene Jon, som er studieleder for masterutdanningen.

Flere emner
Tidligere var det kun fire emner i politivitenskap, men nå skal det deles opp i ni. Det er lagt opp til emner som bygger opp mot å komme lettere i gang med masteroppgaven. For eksempel har det nye emnet «prosjektdesign», oppstart av masteroppgaven som formål.

En annen viktig endring er at masterstudiet går over fire år slik at det blir et mer reelt deltidsstudium, og størrelsen på masteroppgaven halveres til 30 studiepoeng.

Det lyses ut master nå, men med forbehold om at studieplanen blir godkjent i styret i april. Opptak til masterstudiet i 2015 har søknadsfrist 15. april.

Publisert: - Sist oppdatert: |