Hopp til innhold

Felles studie for kontrolletatene og politiet

Penger og håndjern
FELLES STUDIE: Snart skal kontrolletatene og politiet studere økonomisk kriminalitet sammen. Illustrasjonsfoto: Politidirektoratet.
Politihøgskolen (PHS) har fått oppdraget med å tilby en felles utdanning for kontrolletatene og politiet innen arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er et av regjeringens satsingsområder. 

- Vi er veldig fornøyd med regjeringens satsing på dette området, og at PHS har fått ansvaret for denne utdanningen. Vi opplever også at kontrolletatene tydelig har ønsket at PHS skulle få dette ansvaret. En slik utdanning vil styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kontrolletatene som jobber med å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, og politiet. Felles utfordringer bør også løses i felleskap, sier assisterende rektor på PHS, Tor Tanke Holm. 
 
Systematisk arbeid
Politihøgskolen er allerede godt i gang med etableringen av en arbeidsgruppe som skal lage utkast til ny studieplanen. Det er mye metodikk som er felles i enhver kontroll/etterforsking av økonomisk kriminalitet. Tanken er at studiet skal gi en felles basisopplæring, og gi studentene en økt innsikt og trygghet i egen yrkesrolle, og styrke samarbeidet mellom politiet og kontrolletatene.

- Studiet vil rette seg spesielt mot personer i kontrolletatene som arbeider med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Et helt nytt spesialtilpasset studium vil skape en felles plattform og en felles forståelse for dette viktige arbeidet, sier Ivar Husby, som leder Etterforskningsseksjonen ved Etter- og videreutdanningen på PHS.
 
Løft for PHS
Det første studiet starter trolig allerede våren 2016. Studiet skal gi 15 studiepoeng, og gjennomføres som et deltidsstudium i løpet av ett semester. Det planlegges med en kapasitet på inntil 100 studenter pr. år.

- Med tilførsel av nye ressurser bidrar dette til et skikkelig løft for utdanningsvolumet innen dette fagfeltet. Det vil også gi positive ringvirkninger for høgskolens videreutvikling av nettbaserte studier, og stimulere til bedre tverrfaglig samarbeid, sier Husby.

Studiet vil i stor grad være nettbasert. I tillegg vil det være korte samlinger på forskjellige steder i landet, avhengig av hvor størstedelen av studentene kommer fra.

Publisert: - Sist oppdatert: |