Hopp til innhold

Kompetanseløft i veiledning

Seniorrådgiver i bacheloravdelingen, Annette Sund
BEDRE MED VEILEDNING: - Økt fokus på veiledning vil styrke praksisfeltet som opplæringsarena, sier seniorrådgiver Annette Sund.
For å styrke kvaliteten på praksisåret har studentenes veiledere gjennomført et kurs som skal gjøre dem enda bedre rustet til å veilede fremtidens politibetjenter.

Arbeidsgiver plikter i løpet av det første året å gi praksisveiledere tilbud om gjennomføring av pedagogisk kurs fra Politihøgskolen (PHS) eller tilsvarende pedagogisk opplæring på minimum 15 studiepoeng. Etter gjennomført opplæring vil de få et kursbevis, og ha rett til en økonomisk godtgjørelse.

- I 2014 ble det inngått en særavtale om godtgjørelse til praksisveiledere i politi- og lensmannsetaten. Avtalen ble forhandlet frem mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet, sier seniorrådgiver i bacheloravdlingen, Annette Sund.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) leverte i 2012 rapporten «Politihøgskolen - Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen». I rapporten fikk PHS gode tilbakemeldinger, men tilstrekkelig oppfølging av studentene i praksisåret ble satt på dagsorden.

- På bakgrunn av rapporten ble det igangsatt flere tiltak for å styrke kvaliteten på praksisåret, blant annet piloten «Train the traineers», forteller Sund.

Tredagers kurs
Piloten, hvis mål var å kurse de praksisansvarlige i politidistriktene slik at de ble bedre rustet til å lære opp sine veiledere i rollen, rullet ut studieåret 2013/2014. Arbeidsgruppen besto av Sigfrid Tornes, Annette Sund, pensjonist Terje Garnås Kristiansen og praksisansvarlig i Telemark politidistrikt, Håvard Haugen Listaul. Basert på kurs som tidligere er utviklet ved PHS, utarbeidet arbeidsgruppen et tredagers veiledningskurs.

- Det ligger i praksisansvarliges instruks at de har et pedagogisk ansvar for sine veiledere, og de skal inneha veiledningskompetanse. Det var dette vi tok utgangspunkt i, forteller Sund.

Endringsagenter i etaten
Piloten resulterte i «Kurs i veiledning for praksisansvarlige», hvor det er lagt opp til to samlinger, som til sammen varer i tre dager. Kurset gjennomføres av de praksisansvarlige i den enkelte opplæringsenhet.

I løpet av samlingene får de en første innføring i hva veiledning er, grunnleggende veiledningsteori, og introduseres for flere ulike verktøy som benyttes i veiledning. Videre tydeliggjøres blant annet hva som er praksisveilederens mandat, hva skolen forventer, samt hva dagens utdanning inneholder.

- Det er kjempeviktig for oss at de faktisk møter hverandre og er bevisst veiledning tre dager til ende, sier Annette Sund. Veilederkorpset er endringsagenter ute i etaten. Dette er et bidrag til en utvikling av erfaringsbasert og kunnskapsbasert arbeid i norsk politi.

Et kompetanseløft
Annette Sund tror at denne måten å jobbe på vil gi bedre kompetanse på sikt.

- Dette er et kompetanseløft på veiledning i norsk politi. Vi vil få enda bedre kvalifiserte veiledere, som forhåpentligvis står lengre i veilederrollen. Hun tror også at et økt fokus på veiledning vil styrke praksisfeltet som opplæringsarena.

- Det knytter tettere kontakt mellom PHS og etat, og skaper større forutsigbarhet og likhet for våre studenter, sier hun.

Skaper trygghet
Thomas Jensen, praksisansvarlig i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, har gjennomført kurs i veiledning for sine praksisveiledere.

Thomas Jensen, praksisansvarlig i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Thomas Jensen, praksisansvarlig i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

- Jeg synes «Kurs i veiledning» er et godt konsept, men ser også at det kan være behov for justeringer og tilpasninger, sier han. Thomas har fått gode tilbakemeldinger fra praksisveiledere i sitt distrikt.

- De føler seg tryggere etter å ha gjennomgått dette tredagers kurset, og de forstår veilederrollen bedre, forteller han.

- Veldig lærerikt
Thomas Fredriksen, politibetjent i Telemark politidistrikt, har hatt en veilederrolle i to år. Han er blant de 488 som har gjennomført kurs i veiledning.

- Det er positivt med en teoretisk og praktisk innføring i veilederrollen, og teorien er viktig for å forstå rollen man innehar overfor studentene, forklarer Thomas. Kurset besto blant annet av gruppeoppgaver, hvor deltakerne øvde på å veilede hverandre. Deltakerne skulle også observere og gi tilbakemeldinger til hverandre.

- Det var veldig lærerikt, og jeg er blitt mer bevisst min rolle som veileder etter å ha gjennomført kurset, sier politibetjenten.

Thomas Fredriksen, politibetjent i Telemark politidistrikt

Thomas Fredriksen, politibetjent i Telemark politidistrikt.

 - Vi streber mot at studentene skal være gode veisøkere, og lete etter svar selv. Studentene har mye kunnskap, og med veiledning fra oss, kommer de gjerne frem til svaret på egenhånd - og lærer av det, fortsetter han.

Thomas mener at studentene også kunne hatt utbytte av det samme kurset han nå har gjennomført.

- Studentene er i praksis et helt studieår, og veiledning er en del av hverdagen. Ved å være forberedt vil de være bedre veisøkere og kan også lære av hverandre, utdyper han.

Publisert: - Sist oppdatert: |