Hopp til innhold

Nytt studie for operatører

En person som sitter på Operasjonssentralen
OPERATØRUTDANNING: Kompetanseheving på Operasjonssentralene innebærer nå også operatørutdanning. Illustrasjonsfoto: Politidirektoratet
Politihøgskolen har gjennomført en pilot, og setter til høsten i gang eget studie for operatører, med studiested i Stavern.

Dette fremgår i et intervju i Politiforum, hvor Dorthe Månsson ved Politihøgskolens operative seksjon i Stavern redegjør for erfaringer fra piloten og om planene for en ny opplæringsrunde til høsten.

- Vi ba de deltakerne vurdere sin egen kunnskap om datasystemene før de kom. Svarene viste at gruppen operatører var under nivået vi forventet og at vi må øke kompetansen. Vi antar at dette gjelder for flere operatører og at potensialet som ligger i bruken av systemene dermed er underutnyttet, slår Månsson fast.

Gjennom studiet ble kompetansen til deltakerne løftet kraftig. Erfaringene fra pilotprosjektet var så gode at man fra høsten igjen vil starte opp en ny runde i Stavern.

- Kompetanseheving på Operasjonssentralene har vært et av satsningsområdene etter 22.juli. For å møte behovene ute i etaten har PHS utviklet et nytt studietilbud rettet mot operatørene på operasjonssentralene. PHS planlegger å gjennomføre dette som et fast tilbud i fremtiden, og vil utvikle det i tråd med de kommende endringene i norsk politi, sier Eirik Rosø, som leder Operativ seksjon ved Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |