Hopp til innhold

PHS lærer opp 12 000 politiansatte i ny straffelov

NETTBASERT UNDERVISNING: Politihøgskolen skal utarbeide innhold og plattform i opplæringen. Her representert ved prosjektleder Liv-Jane Lystad.
Ny straffelov trer i kraft 1. oktober i år. Innen den tid skal 12 000 politiansatte gis opplæring i hva som er endret i den nye loven.

Politihøgskolen (PHS) har både ansvaret for gjennomføringen og det faglige innholdet i opplæringen. Politidirektoratet (POD) fikk i 2014 i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet et ansvar om å gi opplæring av ny straffelov til ansatte i politiet. Politihøgskolen skal lage nettbaserte opplæringsmoduler for ulike målgrupper og opplæringen vil være obligatorisk.

En spennende utfordring
Prosjektgruppen til Politihøgskolen er ledet av Liv-Jane Lystad og til å utvikle undervisningsmateriellet har prosjektgruppen støtte av politiadvokat Rita Parnas, statsadvokat Olav Helge Thue, førstelektor Steinar Henriksen og politioverbetjent Dag Sveeas.

- Dette er første gang Politihøgskolen har fått ansvaret for å gjennomføre opplæring på denne måten og i et slikt omfang, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm.

- PHS har de siste årene økt bruken av nettbasert undervisning, men har da ikke vært avhengig av å distribuere denne på politinettet. Dette blir en ny og spennende utfordring, fortsetter han.

Tekst og video
Frem mot sommeren vil prosjektgruppen jobbe med innhold og plattform, og planen er at det ferdige produktet skal bestå av både tekst og video.

- Politinettet har begrenset støtte til lyd og bildeoverføringer, noe som er en utfordring. Vi jobber imidlertid med å finne en fleksibel løsning for at modulene kan gjennomføres med et tilfredsstillende læringsutbytte, sier Liv-Jane Lystad.

PHS vil gjennomføre en testperiode innen midten av juni og opplæringsmodulene vil bli tilgjengelige fra begynnelsen av august. Prosjektgruppen samarbeider tett med POD og Politiets IKT-tjenester.

Publisert: - Sist oppdatert: |