Hopp til innhold

Størst økning i søkertall fra vest

Politistudenter i snakk med dame i en stue
PÅ TOPP: Haugaland og Sunnhordland har størst prosentvis økning med 34 prosent fra 2014 til 2015. Illustrasjonsfoto
Den rekordstore interessen for å søke bachelorutdanningen ved Politihøgskolen kommer fra hele landet. Det er økning fra alle landsdeler, men størst økning i vest.

Hele 5107 søkte opptak til bachelorutdanningen i 2015, det er en økning på nesten 21 prosent fra året før, og tidenes høyeste søkertall til politiutdanning.

Når den samlede søkerinteressen brytes ned på politidistriktsnivå ser vi som vanlig at det er Oslo som har høyest søkertall, med 776 søkere. Nærmest følger Hordaland, Sør-Trøndelag, Romerike og Rogaland. Med unntak av Sunnmøre, hvor det er samme tall som året før, øker søkertallene fra alle politidistrikter og landsdeler. 

Graf som viser søkere fordelt på polidistrikt

Endring i søkere per distrikt fra 2014 - 2015

Mest vekst i vest
Men den største veksten er i vest: I Hordaland, Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikter er det en solid økning. Her topper Haugaland og Sunnhordland med størst prosentvis økning - 34 prosent fra 2014. Hordaland og Rogaland er på andre- og tredjeplass etter Oslo med størst økning i antall søkere, men har også stor prosentvis økning. Søkertallene viser også at Nordmøre og Romsdal politidistrikt øker betydelig, med 31 prosent. Sogn og Fjordane har også en klar økning, med 19 prosent.

Også søkerinteressen i nordligste fylkene og politidistriktene øker, mest i Midtre Hålogaland, med 27 prosent. Når det gjelder søkerinteressen i øvrige distrikter er det størst økning i Søndre Buskerud, Follo og Nord-Trøndelag.

Graf som viser prosentvis endring i søkere 2014 - 2015 fordelt på distrikt

Søknad til studiesteder
For studentene er det å komme inn på utdanningen aller viktigst, men blant de som har Politihøgskolen som førsteprioritet når det gjelder valg av høyere utdanning oppgir 53 prosent Oslo som foretrukket studiested. Nesten 20 prosent har Bodø som sitt førstevalg, mens 17 prosent av søkerne ønsker seg primært til Stavern. Kongsvinger, hvor studentene kun går første studieår, oppgis som førstevalg blant 10 prosent av søkerne.

Andel av førstepriortetssøkere per studiested

Tendensen de siste årene, spesielt siden opprettelsen av Stavern i 2010, har vært at andelen som foretrekker Oslo har gått ned, i fjor foretrakk drøyt 55 prosent Oslo. Tallene for de øvrige studiestedene har vært ganske stabile, med noen mindre variasjoner. Bodø og Kongsvinger foretrekkes av noen flere i 2015 - Stavern av litt færre, sammenlignet med 2014. 

Ønsker konkurranse
Rektor Nina Skarpenes understreker at det er for tidlig å si noe definitivt om årsakene både til høye søkertall, og variasjoner mellom distrikter og landsdeler. Mange forhold spiller inn. Men Politihøgskolen har arbeidet målbevisst de siste årene for å styrke rekrutteringen og videreutvikle aktivitetene knyttet til dette. Det har ikke minst vært satset på nye måter for å nå målgruppen ungdom som søker utdanning, både på nett og gjennom sosiale medier. Populære TV-serier om politiet kan også ha spilt en positiv rolle.

- Rekruttering fra hele landet er viktig for politiet, og da selvsagt også for Politihøgskolen. Vi gleder oss over tidenes søkertall, og over at politiutdanning, og politiyrket er attraktivt for så mange som søker høyere utdanning.

- Vi håper at de rekordhøye søkertallene også gir et økt antall kvalifiserte søkere i sluttfasen av opptaket. Politihøgskolen skal ta opp 720 studenter, og vi ønsker at det skal være god konkurranse om disse studieplassene, sier Nina Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |