Hopp til innhold

Tidenes høyeste søkertall til Politihøgskolen

Politistudenter rundt et bord i biblioteket
ØNSKER LYKKE TIL: Politistudentene ønsker søkerne lykke til med opptaket.
5107 har søkt om opptak til bachelorutdanningen 2015. Dette er 878 flere enn i 2014, en økning på nesten 21 prosent. Søkertallet til politiutdanning er det høyeste noen gang.

De siste årene har Politihøgskolen hatt økende søkertall. 4229 søkere i 2014 var et foreløpig toppunkt siden høgskolen ble akkreditert som høgskole i 2004, og med i Samordna opptak i 2009. Ett år har imidlertid hatt en høyere notering, nemlig i 1992, det første året politiutdanningen ble treårig. Da søkte 4742 seg til utdanningen, men nå er også dette tallet forbigått.

3958 har Politihøgskolen som førsteprioritet, dette er også en rekordnotering fra fjorårets tall på 3318, en økning på 640 søkere.

Politihøgskolen har et mål om 40 prosent kvinner i søkertall og opptak. Kvinneandelen blant søkerne øker også. Drøyt 44 prosent av søkerne i 2015 er kvinner, tallet for 2014 var 42 prosent. 

Snittalderen på søkerne er ganske konstant, 22,3 år mot 22,4 i fjor.

Brutto interesse
Det skal tas opp 720 studenter fra høsten 2015 fordelt på studiestedene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. I løpet av noen uker vil Politihøgskolen presentere interessen fra hele landet for å søke Politihøgskolen, fordelt på distrikt. Videre vil det da også foreligge oversikt over søknader til det enkelte studiested.

Antall som oppgir å ha etnisk minoritetsbakgrunn vil bli offentliggjort i august.  Politihøgskolen har tidligere presentert tall basert på ikke anonym egenrapportering, men vil nå kun benytte anonyme spørreundersøkelser, både for søkere og de som tas opp som studenter.  

Hovedtallene fra søknadsfristen 1. mars måler først og fremst den interessen som søkerne har i utgangspunktet. Den videre opptaksprosessen omfatter innsending av nødvendige papirer, hvor kvalifikasjoner og vandel vil bli vurdert. Deretter vil et antall innkalles til opptaksprøver, som også inkluderer vurdering av egnethet. Et antall kvalifiserte søkere konkurrerer så til slutt om de 720 plassene, det endelige resultatet vil foreligge gjennom Samordna opptak rundt 20. juli.

Attraktiv utdanning og viktig yrke
- Vi blir glade og nesten overveldet av interessen for å ta politiutdanning, og at så mange har politiyrket i sikte. Dette kommer på toppen av økte søkertall over år, og betyr ytterligere og knallhard konkurranse om studieplassene. Det er noe vi ønsker. En så massiv interesse er gledelig for politiutdanningen, men også et positivt signal for hele etaten og for innbyggerne, sier rektor Nina Skarpenes.

Hun understreker at det er for tidlig å si noe definitivt om årsakene til de rekordhøye søkertallene. Men Politihøgskolen har arbeidet målbevisst de siste årene for å styrke rekrutteringen og utvikle aktivitetene knyttet til dette. Det har ikke minst vært satset på nye måter for å nå målgruppen ungdom som søker utdanning, på nett og gjennom sosiale medier.

Fornøyde studenter og gode utsikter
- Vi kan i hvert fall konstatere at politiutdanning og politiyrket fremstår som mer attraktivt enn noen gang før, og at interessen er omsatt i aktiv handling gjennom å søke Politihøgskolen, sier Nina Skarpenes. 

Tidligere i år viste Studiebarometeret at politistudenter alt-i-alt er de mest fornøyde studentene i Norge.    

Også når det gjelder jobbutsikter er det positive tall for de som tar politiutdanning. Flere kommer raskere i jobb, og stadig flere får fast jobb. 

Det vil nå bli sendt ut brev til søkerne via Samordna opptak, hvor det gjøres rede for formelle opptakskrav og den videre søknadsprosessen.

Kilde for søkertall: Samordna opptak

Publisert: - Sist oppdatert: |