Hopp til innhold

Agenter for forebygging

Faglærer og fire studenter står og snakker sammen over et bord.
OPPDRAG FOREBYGGING: Studentene er nå, sammen med høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie (t.h), inne i siste hektiske fase av videreutdanning i forebyggende politiarbeid høsten 2015.
Et 20-talls studenter fra hele landet fullfører høsten 2015 videreutdanning i Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - og de skal være agenter.

10.november arrangeres det en erfaringssamling om samme tema, også det i regi av videreutdanningen i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved Politihøgskolen. Dette er en del av studiet, og hver deltaker har invitert en leder og en samarbeidspartner for å dele kunnskap og erfaringer innen fagområdet forebygging.   

Nyttig og nødvendig
Høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie er fagansvarlig for utdanningen.

- Vi er nå inne i fjerde og siste samling, og studentene skal nå gå løs på siste etappe, med skriving av oppgave, blant annet. Erfaringssamlingen er en fast del av studiet. Den gir oss en styrket mulighet til å utveksle erfaringer også med ledere og samarbeidspartnere, noe som er svært viktig. Et mål er også å bidra til faglig utvikling av forebygging lokalt. 

Hun er også opptatt av å tydeliggjøre betydningen av det forebyggende arbeidet, spesielt internt i etaten.

- Det er stor enighet om at forebygging er viktig - ikke minst vil nok innbyggerne i Norge ønske et stort trykk fra politiet og samarbeidspartnere på å forhindre kriminalitet - før den skjer. Forebygging skal være en integrert del av politiets innsats, og skal oppfattes som nyttig og nødvendig. De som jobber med forebygging skal være påvirknings- og endringsagenter for at dette blir synlig og tydelig også i nye politidistrikter. Dette jobber vi også med på utdanningen, sier Elisabeth Myhre Lie.

Neste mulighet
Av ulike årsaker er neste mulighet for dette studiet nå våren 2017, med søknadsfrist høsten 2016.

Studiet er for ansatte i politiet, men er også åpent for samarbeidspartnere. Det er organisert som et deltidsstudium basert på samlinger og nettbasert undervisning, med 30 studiepoeng. Utdanningen er estimert til ca. 840 timer og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 10 måneder. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør inntil 245 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.

Publisert: - Sist oppdatert: |