Hopp til innhold

Tore Bjørgo skal lede nytt senter for forskning på høyreekstremisme

NYTT SENTER: Det opprettes et nytt senter for forskning på høyreekstremisme ved Universitet i Oslo. Foto: Kjersti Magnussen, flickr.com
- Det var på tide at vi i Norge nå får et senter for forskning på høyreekstremisme, sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen. Han blir leder for det nye senteret ved Universitetet i Oslo (UiO).

Forskningsrådet har gjennom SAMRISK-programmet tildelt 50 millioner kroner til UiO for å etablere et senter for forskning på høyreekstremisme.

- Dette senteret vil bidra til å styrke forskningen på høyreekstremisme og gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og håndtere høyreekstremisme, sier Arvid Hallén, adm. dir. i Forskningsrådet på rådets egen nettside.

Mange deltar i samarbeidet

Professor Tore Bjørgo

LEDER: Professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen.

Påtroppende leder Tore Bjørgo har doktorgrad om rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. Nestleder blir universitetslektor i statsvitenskap ved UiO, Anders Ravik Jupskås. Senteret vil være et samarbeid med Politihøgskolen, NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), PRIO (Institutt for fredsforskning) og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), i følge uio.no.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for statsvitenskap ved UiO vil være vertskap for det nye senteret.

Alvorlige utfordringer
Bjørgo understreker at Norge og Europa står overfor alvorlige utfordringer med høyreekstremistisk vold, samtidig som vi er midt oppe i en situasjon som påkaller frykt og krise.

- Flyktningstrømmen har blitt møtt med hatkriminalitet, vold og påsatte branner på asylmottak, i Sverige, men også i Norge. I tillegg har vi terroren, som for en drøy uke siden rammet Paris igjen. Det dreide seg om jihadistisk terror, men vi regner med at terroren også vil medføre reaksjoner i form av mer høyreekstrem vold, sier Bjørgo.

Han understreker at Norge fra før av har sterke forskningsmiljøer på Jihadisme, mens vi de siste 10-15 årene ikke har hatt tilsvarende forskningsmiljøer på høyreekstremisme.

- Det er mye felles tankegods i disse retningene. Vi vil opplagt ha flere sammenliknbare studier av Jihadisme og høyreekstremisme, sier Bjørgo til uio.no.

Politihøgskolen gratulerer
Rektor Nina Skarpenes gratulerer Tore Bjørgo, og er glad for at det nye senteret kommer.

- Dette er en stor og viktig satsning på et dessverre stadig mer høyaktuelt område. Dessuten er det selvsagt en anerkjennelse av professor Tore Bjørgo og forskningen ved Politihøgskolen. Vi gratulerer på det hjertelisgte, selv om vi nok må regne med at vår særdeles dyktige professor nå blir noe fjernere for oss i vårt daglige arbeid her ved høgskolen, sier Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |