Hopp til innhold

Fortsatt opptak av 720 politistudenter

Studenter som leser
FORTSATT STORE KULL: Opptaket på 720 studenter til bachelor i politiutdanning fortsetter i 2016. Illustrasjonsfoto
I Statsbudsjettet foreslår Regjeringen å videreføre opptaket av 720 politistudenter også i 2016. Det er videre satt av drøyt 263 millioner for å ansette nyutdannet politi i 2015 og 2016.

160 millioner av midlene til ansettelser skal dekke helårsvirkningen av de 349 årsverkene som ble opprettet i 2015, mens 163,2 millioner skal legge til rette for 347 nye årsverk i 2016. 

Politihøgskolen får en ramme på drøyt 575,5 millioner - det er en nominell vekst på 0,6 prosent, men i realiteten en reduksjon på 0,5 prosent. Årsaken til dette er at lønns- og prisvekst ikke kompenseres fullt ut, og i tillegg pålegges også Politihøgskolen en reduksjon i den hensikt å avbyråkratisere og effektivisere innen offentlig sektor.   

- Vi må gå nærmere inn i tallene, men vi ser at det blir et stramt budsjett. Vi er i dialog med Politidirektoratet om Politihøgskolens rammer og ressurser, spesielt inn mot prioritering og omfang når det gjelder flere av våre etter- og videreutdanninger. Det er for tidlig å si noe om hvordan vi totalt sett kommer ut, men vi skal ivareta bachelorutdanningen og flest mulig av de etterspurte etter- og videreutdanningene, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm.

Politihøgskolen nevnes flere steder i Proposisjon 1, hvor høgskolens viktige rolle i utviklingen av norsk politi fremheves.

Store tall
Totalt sett er budsjettet for politi- og lensmannsetaten nå på nærmere 15 milliarder kroner, som er en økning på nærmere en milliard fra i fjor. Regjeringen foreslår 275 millioner kroner i omstillingsmidler til nærpolitireformen, og 100 millioner til IKT-modernisering.

Budsjettene for Politiets sikkerhetstjeneste og Den høyere påtalemyndighet øker, med henholdsvis 22,5 og 10,5 prosent, disse er, som Politihøgskolen, egne budsjettkapitler i Statsbudsjettet. 

Statsbudsjettet skal nå behandles i Stortinget, og vedtas i desember.

Les også Politidirektoratets foreløpige kommentar til budsjettet og statsbudsjettet i sin helhet.

Publisert: - Sist oppdatert: |