Hopp til innhold

Skulder til skulder for å redde liv

Samhandling mellom brann, politi og helse under PLIVO-øvelsen i Stavern
ØVER: I februar ble det besluttet at Politihøgskolen skulle stå for opplæringen av nasjonale instruktører i forbindelse med PLIVO-prosedyren. Foto: Thomas Mikalsen, PHS
Instruktører fra brann, helse og politi har vært på Politihøgskolen i Stavern for å øve på situasjoner med pågående, livstruende vold (PLIVO).

Kurset er samtrening mellom nødetatene for å håndtere pågående, livstruende vold. Politihøgskolen har utarbeidet fagplaner og leksjonsopplegg, og står for opplæring av nasjonale instruktører.

- Ved å trene og samvirke vil vi raskere kunne yte livreddende førstehjelp og minimere skade ved en kritisk hendelse, sier politibetjent og fagansvarlig for implementering av PLIVO-prosedyren ved Politihøgskolen Line Andresen Olstad.

- Gevinsten ved samvirke er stor, da vi kan stå skulder til skulder og redde liv. Nå har alle etatene en felles situasjonsforståelse, og kan gjøre ting parallelt.

Prosedyren for PLIVO ble fastsatt av Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i februar 2015. Den beskriver hvordan brann, helse og politi skal samvirke i en ekstrem situasjon, og vil være retningsgivende for planlegging og gjennomføring av bestemte aksjoner der det utøves livstruende vold mot flere uskyldige personer.

 

Publisert: - Sist oppdatert: |