Hopp til innhold

Flest politistudenter fra Oslo, Hordaland og Romerike

Politistudenter som sitter rundt et bord i biblioteket
FRA HELE LANDET: Politihøgskolen ønsker søkere - og studenter - fra hele landet. Illustrasjonsfoto.
Fordelingen av nye studenter fra samtlige politidistrikt er nå klar. Oslo topper suverent med opptak av 147 studenter i 2015, en økning på 28 fra 2014.

Deretter følger Hordaland med 60, det er 10 flere enn i fjor, og Romerike med 50, en økning på 17 fra forrige opptak. Også Sør-Trøndelag har mange studenter, 45 mot 41 i fjor.

Også Finnmark har en økning, til sammen 12 studenter fra de to distriktene lengst i nord ble tatt opp, mot tre året før. Det samme gjelder Haugaland og Sunnhordland, hvor 23 studenter ble tatt opp i år, mot 11 i fjor.   

Flere distrikter har en klar nedgang i antall studenter som faktisk ble tatt opp. De største utslagene er i Troms, Agder og Østfold. Også Telemark, Søndre Buskerud og Sunnmøre har færre studenter. For de øvrige distriktene er det likt resultat, eller mindre variasjoner.

Tabell som viser distriktsvis nye politistudenter i 2014 Se tabellen i full størrelse

Tabell som viser nye politistudenter fordelt på distrikt i 2015
Se tabellen i full størrelse

Søknader og opptak
Oversikten over søkertall tidligere i år viste at det var en kraftig økning i antallet søknader fra hele landet, men aller størst økning i vest.

Men det er altså ikke en automatisk sammenheng mellom økte søkertall og antallet som tas opp fra hvert enkelt geografisk område eller distrikt. I noen distrikter er det økning både i søkertall og studenter som tas opp. Andre steder er det økning i antall søkere, uten at dette gir flere studenter i selve opptaket

Det er hard konkurranse om de 720 studieplassene. Søkerne må oppfylle en rekke opptakskrav. Kun søkere som dekker alle kravene er med og konkurrerer om studieplass i sluttfasen, og da er det antall konkurransepoeng som avgjør hvem som får tilbud om studieplass ved ett av de fire studiestedene: Oslo, Bodø, Stavern eller Kongsvinger.

Ønsker konkurranse
Det er altså stor konkurranse om plassene, og dette er noe Politihøgskolen ønsker.

Vi har både søkere og nye studenter - fra hele landet. Det er et viktig mål for oss. Vi må se utvikling over tid, og variasjoner i geografisk spredning og fordeling år for år kan skyldes tilfeldigheter.  Vi tar likevel med oss erfaringer knyttet både til søkerinteresse og faktisk opptak inn i vårt samarbeid med distriktene. Mange distrikter gjennomfører årlig flere ulike rekrutteringsaktiviteter, og her kan det ligge mye gjensidig læring, inspirasjon og også noen utfordringer, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved Seksjon for Opptak og Rekruttering ved høgskolen.  

- Det er svært positivt at så mange ønsker å ta politiutdanning, og det er i første rekke dette Politihøgskolen og distriktene kan påvirke. Et aktivt rekrutteringsarbeid er ønskelig, fordi høye søkertall øker muligheten for mange svært godt kvalifiserte søkere som er med i konkurransen om studieplassene. Dette er det aller viktigste for oss, sier Framaas.

Publisert: - Sist oppdatert: |