Hopp til innhold

Sparket i gang 5 millioner euro-prosjektet på Oscarsborg

DELTOK PÅ SEMINARET: Ass. rektor Tor Tanke Holm, prosjektleder Ingrid Nyborg og rektor Mari Sundli Tveit fra Universitetet i Ås. Foto: Frode Bjerkås
10 institusjoner fra Norge og utlandet var samlet på Oscarsborg i Drøbak for å starte arbeidet med forskningsprosjektet «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform».

Politihøgskolen (PHS) har sammen med andre utvalgte samarbeidspartnere fått tildelt EU-midler (Horizon 2020) på fem millioner euro til prosjektet, over en fem års periode.

- Hensikten med seminaret i Drøbak var først og fremst å bli bedre kjent med deltagerne i prosjektet. En viktig del av programmet var diskusjon rundt hvordan forskerne knyttet til prosjektets arbeidsgrupper og «Politi Ekspert Nettverket» best mulig kan fungere sammen, forteller innberodret lensmann ved PHS, Tor Damkås, som leder nettverket.

«Politi Ekspert Nettverket» er under etablering og skal samle informasjon om hva som finnes av  undervisningsmateriell relatert til «Community-Based Policing». Alt tilgjengelig materiale som nettverket samler inn, skal gjøres tilgjengelig for forskerene i prosjektet gjennom et nettbasert forum.

- Under seminaret lærte vi også mer om forskningsprosjektet, særlig i henhold til metodebruk, etiske retningslinjer og risikostyringsplan, legger førstelektor Jai Ganapaty til.

Tor Damkås

PRESENTERTE NETTVERKET: Tor Damkås presenterte «Politi Ekspert Nettverket» sine deltakere og orienterte øvrige forskere om hvordan de kunne nyttiggjøre seg av dette nettverket. Foto: Frode Bjerkås

Forskningsarbeidet skal fokusere på menneskelig sikkerhet, sosial, kulturell og etiske dimensjoner i post-konfliktområder. I tillegg skal prosjektet kobles opp mot informasjonsteknologi for å finne ut hvordan IKT kan være et viktig og nyttig hjelpemiddel mellom politi og befolkningen i disse områdene. Prosjektet skal dekke en rekke land som Kenya, Somalia, Sør Sudan, Afghanistan, Pakistan, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bosnia, Kosovo og Serbia.

Disse institusjonene er med
Dr. Ingrid Nyborg fra Universitetet i Ås leder og koordinerer arbeidet. Norske institusjoner i prosjektet er:

  • Norsk Utenrikspolitiske Institutt
  • Norsk Institutt for By- og Regionforskning
  • Politihøgskolen

Fra utlandet deltar fire universiteter:

  • Durham, Storbritannia
  • Jagiellonian, Polen
  • Ruhr Universitet, Tyskland
  • Bremen Universitet, Tyskland

Med på laget er også selvstendige IKT-institusjoner, irske Applied Intelligence Analytics og Social Impact Lab Foundation fra Storbritannia.

Publisert: - Sist oppdatert: |