Hopp til innhold

Sverige studerer norsk politiutdanning

STUDIETUR: Lagmann Petra Lundh leder den svenske utredningen, og har med seg Frédérique Lémery (t.v.) som utredningssekretær. Rektor Nina Skarpenes og assisterende rektor Tor Tanke Holm var vertskap for besøket.
Den svenske regjeringen har startet en utredning hvor målet er at også nyutdannet politi i Sverige skal få en høgskoleutdanning. Utrederne har nå vært på studietur til Politihøgskolen.

I henvendelsen til Politihøgskolen gir den svenske delegasjonen uttrykk for at de gjerne vil hente erfaringer fra Norge. Det vektlegges at politiutdanningen i regi av Politihøgskolen har vært en høgskoleutdanning lengst av alle politiutdanninger i Norden.

I dag har Sverige en ordning hvor politiet bestiller utdanning ved to ulike universiteter – og en høgskole. Utdanningen går over fem semester, hvorav ett er praksis. Men det er da altså ikke en felles utdanning, og den har ikke status som høgskoleutdanning. Den nye utdanningen skal ha en tydelig forankring i vitenskap og dokumentert erfaringskunnskap. Utredningen skal også se på etter- og videreutdanning, og hvordan sikre mangfold, likestilling - og rekruttering av spesiell kompetanse.  

Polisutbildningsutredningen skal bygge på kunnskap om politiutdanningene i Norge, men også Finland og Danmark. Den skal også konsultere en svensk ekspertgruppe og referansegruppe, den siste fra partiene i Riksdagen. Den endelige utredningen skal leveres til innenriksministeren i Sverige 15. april 2016.

Norge har hatt treårig høgskoleutdanning for politi som ble vedtatt innført i 1992. Politihøgskolen ble akkreditert som høgskole med bachelorgrad fra 2004, og fra 2009 har Politihøgskolen også vært en del av Samordna opptak.

Deler kunnskap og erfaringer
Rektor Nina Skarpenes tok imot utrederne fra Sverige.

- Vi bidro da Finland startet arbeidet med å omgjøre sin politiutdanning til bachelorgrad, og vi arbeidet sammen med Danmark da de gjorde det samme. Vi deler gjerne vår kunnskap og erfaringer også med vårt naboland Sverige. Det ligger jo også en aldri så liten anerkjennelse i dette, som vi er stolt over.

Men først og fremst er hun opptatt av den utviklingen og det samarbeidet som en høgskoleutdanning for politiyrket i alle våre naboland gir.

- Med bachelorgrad i politistudier i alle fire land vil vi kunne dele mer, lære mer og utfordre hverandre i enda større grad, både når det gjelder utdanningens innhold og organisering, samt forskning og kunnskapsutvikling. Det vil alle utdanningene og politiet i hvert enkelt land tjene på, sier Nina Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |