Hopp til innhold

Mastermøter utvikler etterforskningsfaget

Leder for studiet samtaler med sjef for Cold Case-gruppa i Kripos og to studenter.
MASTER SAMTALE: Fra venstre: Trond Myklebust (Politihøgskolen), Espen Erdal (Sjef Cold Case Kripos) og studentene Ann-Kristin Haugerstuen (Kripos) og Frode Lier (Øst politidsitrikt).
Som en del av masterløpet i etterforskning legges det opp til foredrag og samlinger som også tar inn et bredere fagmiljø. Slik styrkes både masterstudiet og utviklingen av etterforskningsfaget.

Onsdag 13.april hadde de 28 studentene på den erfaringsbaserte masterutdanningen i etterforskning ved Politihøgskolen besøk av tre internasjonalt ledende foredragsholdere innen fagområdet etterforskning. Flere fagmiljøer i Norge var invitert til å delta på samlingen.

Barn og sårbare
Dr. Gavin Oxburgh fra England foreleste om det engelske regelverk og instruks om avhør av barn og sårbare personer. Videre beskrev han det relativt nye systemet med bruk av sakkyndige som blir oppnevnt til å følge sårbare barn og voksne gjennom hele rettsprosessen, fra avhør til rettsaken. I praksis sørger disse fagpersonene for utredning, og at spørsmål, instruksjoner, forklaringer osv blir gjort forståelig og tydelig for den «sårbare personen». Flere andre land ser nå til England og Wales og deres system for dette.

Beviskrav og Cold Case
Andre tema som ble presentert denne dagen var en historisk gjennomgang av endring av beviskrav i straffesaker i Europa de siste tiårene. Foreleser for dette var professor Peter Van Koppen fra Nederland. Robert Horselenberg fra Maastricht ga en gjennomgang av de ulike måtene Nederland har valgt å prøve ut i arbeidet med uoppklarte straffesaker, såkalte «Cold cases».

Oversiktsbilde fra salen

BEVISKRAV: Peter van Koppen fra Nederland holdt foredrag om endring av beviskrav i straffesaker i Europa.

Flere fagpersoner fra ulike miljøer var til stede under foredragsrekken og de påfølgende debattene. Blant annet var Cold Case teamet fra Kripos til stede, sammen med flere ansatte fra Politihøgskolen.

- Det er et klart mål for masterstudiet å gi studentene maksimal faglig kvalitet, og samtidig bruke anledningene til å lage en arena for fagutvikling hvor vi trekker med flere enn studentene, sier Trond Myklebust fra Politihøgskolen, som ledet samlingen. 

Krevende og lærerikt
- Flott initiativ, jeg tok med hele teamet på denne dagen. Nyskapende, lærerikt og nyttig, vi tar gjerne mer av dette, sier Espen Erdal, sjef for Cold Case enheten på Kripos. 

Ann-Kristin Haugerstuen, også hun fra Kripos, er full av lovord om det nyetablerte studiet.

- Jeg skulle gjerne holdt på med dette på heltid, fulltidsjobb og master er krevende. Men slik er det, det er absolutt verdt innsatsen. Krever mye, men vi lærer også mye. Gjennom masterstudiet får vi en helt annen dybde og forståelse, ikke minst for helheten. 

Nytt opptak vår 2017
Masterstudiet startet opp i januar 2016, og ble betegnet som en historisk milepæl.
I slutten av april er det eksamen i første emne av masterstudiet, som går over tre år. Neste mulighet for å søke opptak er våren 2017 – med oppstart om høsten samme år.

Mer om masterstudiene.

Publisert: - Sist oppdatert: |