Hopp til innhold

Politiet for alle

Alle deltakerene på møte sittende rundt bordet
SAMLING: Rektor Nina Skarpenes ønsket alle velkommen til å dele av sine erfaringer.
Hvordan får man flere politistudenter med innvandringsbakgrunn? For å få råd om dette inviterte Politihøgskolen til en egen erfaringssamling 11. april.

Et 20-talls personer fra ulike organisasjoner, nettverk, og ildsjeler hadde takket ja til invitasjonen og formidlet sin mening om dette til rektor Nina Skarpenes, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Flere representanter fra politiet var også til stede, og tre politistudenter deltok også på samlingen. Mange av de fremmøtte jobber i innvandringsmiljøene, men ikke spesifikt med politiet.

Politistudenter og politidirektøren

GODT MØTE: Politistudentene Haron (t.v), Enes og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Det er ikke første gang politiet og høgskolen snakker med innvandrermiljøene om politiutdanning. Det unike med denne samlingen var intensjonen bak: å lytte til hva som allerede sies om politiet og politiutdanningen ute i miljøene.

Ga påfyll av energi
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen formidlet tidligere i år behovet i sin egen blogg med innlegget «Politiet trenger flere ansatte med innvandringsbakgrunn». Hun beskrev samlingen som en energitank:

- Dette er starten på et veldig viktig arbeid med å drive målrettet rekruttering. Jeg vil sammenligne dette møtet med en energitank, fordi det ga både meg personlig og Politihøgskolen påfyll av energi til å jobbe videre. Vi håper at denne samlingen også kan bidra til at innvandrermiljøene kan engasjere seg enda mer, for politiet og høgskolen kan ikke gjøre denne jobben alene.

En av de som også opplevde samlingen som oppløftende var Linda Noor, daglig leder i Minotenk. Hun har lenge vært opptatt av dette temaet.

- Jeg blir oppløftet av dette. Vi i Minotenk får mange invitasjoner hvor vi opplever at man bare inviterer minoritetsrepresentanter fordi man må gjøre det. Her føler jeg imidlertid et oppriktig engasjement.

Deltakerne samlet rundt bordet

LYTTENDE: Nor Fares fra Kvinnenettverket LIN (f.v), Linda Noor fra Minotenk, Firdawsa Ahmed fra Atlas Kompetanse, Anita Rathore fra OMOD, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politistudent Thea.

Få med familiene
For mange med innvandringsbakgrunn som vurderer å bli politi, kan familien være både et hinder og en mulighet, ikke minst fordi man er den første i sin familie som tar dette valget.

- Politihøgskolen må vise frem studentene med minoritetsbakgrunn. Foreldrene mine hadde lav tillit til politiet, men de ble likevel glade når jeg fortalte at jeg skulle bli politi. Når jeg forteller dem om hva jeg gjør på skolen, forstår de mer. Nå har jeg til og med en storebror som vurderer å søke!, sa politistudent Haron til stor entusiasme fra resten av tilhørerne.

Flere snakket om betydningen av å nå familien, og særlig foreldrene.

- Vi må snakke med familiene. Hold flere foreldremøter med foreldrene alene. Da jeg tok masteren min i kriminologi snakket jeg med vanlige ungdommer, og ingen av dem hadde kriminell bakgrunn, men de hadde veldig dårlig tillit og erfaringer med politiet. De ville ikke ha noe med politiet å gjøre, og dette skaper en avstand. Løsningen er å møte barn og ungdom, for eksempel på skolene. Man må utfordre hver enkelt og spørre: Hvorfor velger ikke du denne utdanningen?, sa Nor Fares fra Kvinnenettverket LIN.

Alle i Norge skal føle at politiet er en av dem
- I Norge har vi bare ett politi. Denne rollen og ansvaret krever høy legitimitet i samfunnet og høy tillit. Vi må forvalte dette samfunnsansvaret på en skikkelig måte, ellers mister vi tillit. Hele befolkningen må føle at dette er sitt politi og oppleve seg representert i politiet, sa en engasjert politidirektør Odd-Reidar Humlegård.

Samlingen tok for seg to hovedtema: Hva er de største hindrene og hva er de beste rådene for å få flere søkere fra innvandringsmiljøer? Samlingen var en kick-off for det videre arbeidet, og Politihøgskolen er nå i gang med å utarbeide en ny rekrutteringsstrategi.

Opptaksstatistikken viser en jevn økning de siste årene, fra 2011 har antall søkere økt fra 3369 til 5663, en økning på 68 prosent.

Publisert: - Sist oppdatert: |