Hopp til innhold

Møter etaten for første gang

SPENTE: Politistudentene Emilie og Stine ser frem til å tilbringe det neste året i praksis i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Sør-Øst politidistrikt
Distriktene fylles opp med politistudenter som skal tilbringe andre året i praksis. Sør-Øst politidistrikt er i år det politidistriktet i landet som tar i mot flest.

Studentene som skal ha sin praksis i Sør-Øst møtte opp i Drammen på første dag der de møtte politimester Christine Fossen.  

Praksisveilederne i Sør-Øst hadde trommet sammen et felles velkomstarrangement i Drammen før studentene skal ut i praksis rundt om i hele distriktet. Politimester Christine Fossen ønsket velkommen. Hun fortalte om et politidistrikt i endring og omorganisering og et sammensatt kriminalitetsbilde og at distriktet gir ulike geografiske utfordringer. Videre snakket hun om hva studentene kan forvente i praksisåret og hvilke forventninger hun har til studentene.

Verdifulle politiutdannere
Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, sier at praksisansvarlige over hele landet gjør en viktig jobb i å tilrettelegge for god læring. De skal planlegge praksisåret og sikre at læringsaktivitetene bidrar til at studentene når læringsmålene gitt i fagplanen.

- Studentene kan glede seg til et spennende år. Praksisveilederne følger studentene tett gjennom praksisåret, og deler verdifull erfaring og kunnskap. Flere av veilederne vil kunne oppleve at studentene på noen områder har mer oppdatert kunnskap enn dem selv. Slik sett blir praksisåret en arena for læring og utvikling - ikke bare for studentene, men også for veilederne, uttaler Skarpenes.   

Gleder seg til å starte praksisåret
Emilie og Stine skal ha sin praksis i Sør-Øst politidistrikt, nærmere bestemt i Vestfold og de har høye forventninger til året.

- Jeg tror det blir lærerikt og spennende. Og så håper jeg at vi blir tatt godt vare på, sier Stine.

- Og få teorien vi har lært på skolen ut i praksis, legger Emilie til.

Publisert: - Sist oppdatert: |