Hopp til innhold

Politistudentene fortsatt mest fornøyd

FORNØYDE: Politihøgskolens studenter topper også i år statistikken. Foto: Sveinung U. Ystad
Tallene fra NOKUT sitt Studiebarometer 2015 viser at Politihøgskolens studenter også i år topper statistikken over de studenter som alt i alt er mest fornøyd med studieprogrammet sitt.

Politistudentene forteller gjennom undersøkelsen at de går på det studieprogram de helst vil gå på, og at politiutdanningen gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet.

- I følge denne undersøkelsen melder Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) at studentene ved Politihøgskolen skiller seg ut som de mest positive studentene. Og de scorer alt-i-alt høyere enn andre studenter ved andre utdanninger, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.

Hun er glad for at studentene er så fornøyde med utdanningen. – Vi gleder oss selvsagt over disse resultatene også i år, sier Skarpenes.

Politihøgskolens rektor ønsker allikevel å nyansere bildet noe. - Studentene våre har fortsatt svært mye organisert undervisning, og bruker minst tid av alle på egenstudier. Dette må vi jobbe videre med. Norsk politi trenger ansatte som tar ansvar for egen utvikling og læring. Dette må Politihøgskolen legge til rette for i sin grunnutdanning.

Fornøyde med omfang og innhold i tilbakemeldinger
I 2014 var norske studenter meget lite tilfreds med faglige tilbakemeldinger, og NOKUT har derfor tatt dette med i sin undersøkelse i 2015. Ser man på de forskjellige utdanningstypene (bare 2. års studenter), er det til dels store forskjeller hva gjelder tilbakemeldinger. Politistudenter har i snitt fått 19 tilbakemeldinger, mens medisin og odontologistudenter kun har fått 6 tilbakemeldinger. Det framgår av NOKUT sitt materiale at PHS sine studenter er svært tilfredse med tilbakemeldingene de får.

Politiutdanningen innfrir
NOKUT spurte også studentene om i hvilken grad forventningene deres til studieprogrammet generelt har blitt innfridd. – Vi leser at studentene har høye forventinger til utdanningen, sier Skarpenes. – Derfor er vi veldig fornøyde med at de opplever at forventingene blir innfridd.

Om Studiebarometeret
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang høsten 2015, og omfattet 60 000 studenter fordelt på 58 utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Studiebarometeret består av denne spørreundersøkelsen og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene presenteres.

Publisert: - Sist oppdatert: |