Hopp til innhold

januar

FYRSTE KULL: Studentane er klare for å ta fatt på tre år som masterstudentar.

Historisk start for master i etterforsking

- Det er ikkje ofte eg bruker ordet historisk, men dette er verkeleg ein historisk dag for Politihøgskolen, sa assisterande rektor Tor Tanke Holm som opna den første samlinga denne veka.
Assisterende rektor Tor Tanke Holm

Openheit og kvalitetssikring skal løfte utdanningane

Den årlege kvalitetsvurderinga frå Politihøgskolen er no offentleg. Den skal vere ei open, solid og kritisk evaluering av eigen innsats - for å løfte kvaliteten på utdanningane ved høgskulen.
Søkere svømmer 100 meter under opptak

Endringer i bacheloropptaket 2016

Politihøgskolen innfører noen endringer for å få et mer effektivt og mindre ressurskrevende opptak til bachelorutdanningen fra og med 2016.

Skal inspirere til å søkje PHS

Fredag 15. januar gjekk startskotet for Politihøgskolen sin marknadskampanje 2016. I tillegg til nettannonsering, vil høgskulen i stor grad nytte seg av sosiale medium, med Facebook i spissen.
Gisle Skoglund

Vår mann i praksis

12 nye politidistrikter skal utvikles over flere år. Samtidig skal mye ivaretas, også samarbeidet mellom distriktene og Politihøgskolen, ikke minst når det gjelder praksisåret til politistudentene.