Hopp til innhold

Behov for kompetanseløft innen digital etterforskning

Trond Austad
BYGG KOMPETANSE: Trond Austad råder de nye politimesterne til å styrke kapasiteten i førstelinjen og bygge solid kompetanse i fagmiljøer.
Trond Austad leder datakrimenheten i Norges største politidistrikt, og mener politiet må satse på kompetanseheving innen digital etterforskning.

- Samfunnet er helt avhengig av IKT for å fungere optimalt. Politiet må forstå risiko, muligheter og begrensninger knyttet til dette, sier Trond Austad, leder av datakrimenheten i Oslo politidistrikt.

I dag har alle politidistrikter tjenestepersoner som arbeider med digital etterforskning. I forslaget til ny overordnet struktur for politiet ligger det imidlertid inne en anbefaling om at alle distrikter skal ha egne enheter for digitalt politiarbeid. Austad mener at kompetansen og kapasiteten er for lav sett opp mot behovet.

- Samfunnet utvikler seg hele tiden og det utvikles stadig ny teknologi. For å møte utviklingen er det helt nødvendig med kontinuerlig, faglig oppdatering. Vi trenger både å styrke kompetansen i førstelinjen og styrke kapasiteten ved de lokale datakrimenhetene, sier han.

Ny, digital hverdag påvirker politiarbeidet
Den digitale utviklingen innebærer at politiets etterforskningsenheter ikke kommer gjennom sakene på en effektiv og god måte uten å bruke elektroniske spor og Internett som etterforskningsarena. Austad forteller at de ofte ser hvordan man sparer taktisk etterforskningskraft ved å bruke digitale spor.

- Et eksempel er hvordan folk kommuniserer i dag. Fra morgen til kveld bruker vi teknologi som legger igjen spor. Under etterforskning av alvorlig kriminalitet kan vi i noen tilfeller spisse ned til minuttet hvor folk har beveget seg. Vi ser i stadig større grad muligheten, nytten og nødvendigheten av digitale spor for å få avklaringer i en sak, poengterer han.

Setter høye krav i Oslo
Austad har selv satt høye krav til egne medarbeidere. Dataetterforskere i Oslo må som minimum gjennomføre NCFI 1 og 2 ved Politihøgskolen (PHS), og de får også bred opplæring både internt og eksternt. Enheten har vokst fra ni medarbeidere i 2010, til 22 i dag. Av disse er det bare fire som ennå ikke har tatt NCFI-kursene.

- Det er flere grunner til at vi har bestemt at våre medarbeidere skal ta NCFI 1 og 2. For det første tilføres vi kompetanse medarbeiderne våre trenger for å gjøre jobben sin. I tillegg gir det oss mulighet til å gi innspill til fagplanen og dele informasjon om hva som foregår ute i distriktene, forteller Austad. 

Skal ta mastergrad i informasjonssikkerhet
I 2014 startet PHS og Høgskolen i Gjøvik en mastergrad i informasjonssikkerhet, med fokus på digital kriminalteknikk og etterforskning av cyberkriminalitet. Foreløpig har ingen medarbeidere ved datakrimenheten i Oslo tatt mastergraden, men Austad forteller at han oppfordrer alle til å søke på den.

- Jeg har allerede fått beskjed om at én medarbeider kommer til å søke til neste år, og at en annen er i tenkeboksen. Det synes jeg er veldig bra, for mastergraden ser målrettet og riktig ut. Det er en teknisk tung master, og jeg er tilhenger av at den er erfaringsbasert, slik at man kan opprettholde eget arbeid og bruke det inn i masteren, sier Austad.

Oppfordring til politidistriktene
Trond Austad kommer med en tydelig oppfordring til landets nye politimestere.

- Det er vesentlig tyngre å bygge kompetanse enn det vi skulle tro. Hvis vi ikke fokuserer nok på dette området i forbindelse med omorganiseringen vil vi tape terreng, og komme bakpå. Min klare oppfordring til politimesterne er at de bør styrke kapasiteten i førstelinjen og bygge solid kompetanse i fagmiljøer, avslutter Austad.

Publisert: - Sist oppdatert: |