Hopp til innhold

Endringer i bacheloropptaket 2016

Søkere svømmer 100 meter under opptak
OPPTAKSSTEDER: I 2016 kan du gjennomføre opptaksprøver i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim.
Politihøgskolen innfører noen endringer for å få et mer effektivt og mindre ressurskrevende opptak til bachelorutdanningen fra og med 2016.

- Søkertallene til Politihøgskolen har økt mye de siste årene, noe som er svært gledelig. Samtidig legger dette et stort press på oss i den korte opptaksperioden vi har, og vi må bruke ressursene best mulig. For å utnytte opptaksnemndenes kapasitet maksimalt, samt effektivisere kostnadsbruken, har vi behov for å foreta noen omlegginger i årets opptak, sier seksjonsleder ved opptak og rekruttering Ann-Lisbeth Framaas.

Ved opptaket 2016 gjøres følgende endringer: 

Tromsø midlertidig lagt ned som opptakssted i 2016
I 2016 kan du gjennomføre opptaksprøver i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Tromsø utfases som opptakssted i 2016. Dette skyldes at man over flere år har sett at kun et fåtall søkere ønsker å gjennomføre sine opptaksprøver her. De øvrige opptaksstedene vil ha noe utvidet periode. Antall opptakssteder og plasseringen av disse vil bli evaluert etter årets opptak, og tas med i vurderingene for opptaket 2017.

Hvis du bestod opptaksprøvene i 2015, trenger du ikke å gjennomføre disse i 2016
Søkere som i 2015 besto både fysisk test og egnethetsvurdering (og avla PC-tester), men som av ulike årsaker ikke konkurrerte seg til studieplass, vil i opptaket 2016 slippe å ta disse opptaksprøvene på nytt. Dette gjelder altså kun PC-test, fysiske tester og egnethetsvurdering, og kun for søkere som besto dette i 2015. Alle øvrige opptakskrav må dokumenteres og bestås. Du skal altså følge den vanlige søkeprosessen, blant annet sende inn følgebrev og legeerklæring.  Søkere som ikke fikk opptak i 2015 på grunn av for lite konkurransepoeng, og som ikke har forbedret sin poengsum, bør vurdere om det er hensiktsmessig å søke i 2016. Dette fordi Politihøgskolen antar at poenggrensene ikke vil bli lavere.

Endringer i synskravet
Politihøgskolen har justert synskravet for opptak. Tidligere var det krav om at søkere til Politihøgskolen måtte ha tilstrekkelig godt syn uten bruk av korreksjon (briller/linser). Fra og med opptaket i 2016 vil søkere som ved hjelp av linser dekker kravet til førerkort klasse D, dekke synskravet (synsstyrke). Det vil fortsatt være krav til normalt samsyn og synsfelt. Det gjøres også noen justeringer i kravet til fargesyn. Mer om synskravet finnes på sidene om opptakskrav.

- Vi ønsker flest mulig og best mulig kvalifiserte søkere. Og da vil vi gjerne informere om endringene nå, og også signalisere noe om realisme og forventninger til opptaket, hvor det er stor konkurranse om plassene, avslutter Ann-Lisbeth Framaas.

Publisert: - Sist oppdatert: |