Hopp til innhold

Vår mann i praksis

Gisle Skoglund
KLAR FOR PRAKSIS: Gisle Skoglund tar over som ny studieleder for studentene i praksisåret ved Politihøgskolen.
12 nye politidistrikter skal utvikles over flere år. Samtidig skal mye ivaretas, også samarbeidet mellom distriktene og Politihøgskolen, ikke minst når det gjelder praksisåret til politistudentene.

Gisle Skoglund er nå ansatt som ny studieleder for andre studieår ved bachelorutdanningen (B2), og får ansvaret for det viktige samarbeidet mellom høgskolen og politidistriktene i studentenes praksisår. Hans mål er å bli alle involvertes mann - i praksis.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på en viktig oppgave sammen med studentene, og kolleger både ved Politihøgskolen og ute i etaten. Praksisåret er en viktig arena i en profesjonsutdanning, der vi skal koble teori til praksis - og praksis til teori. Vi skal møte fremtidens forventninger når det gjelder kvalitet, likhet og læringsutbytte, sier Gisle Skoglund.

Han er alt i gang, og opptatt av at praksisåret både skal ivaretas og utvikles, selv om Politireformen vil pågå for fullt i flere år.

- Generelt i politiet er det nå mye som skjer og vil skje fremover, noe som også vil involvere studentene i praksis - i forskjellige faser. Endringer i større og mindre grad er en hverdag vi må forholde oss til, og leve med, både som studenter, ansatte og som etat. Det å hjelpe hverandre til å mestre endring på en god måte ut i fra de krav som blir satt, blir en viktig oppgave som vi alle må ta del i.

Ny kunnskap for alle
Den nye studielederen har klare tanker om møtet mellom ny kunnskap og erfaring i etaten.

- Jeg ønsker at praksisåret skal være en arena der vi har ambisjoner om at studentene også bidrar til å få brukt sin nye kunnskap og kompetanse til å tilføre ytre etat ny kunnskap og metode, i møte med etablert praksis. Et eksempel på dette kan være politiarbeid på stedet. 

- Det å tilrettelegge for en god arena der ny og gammel kunnskap møtes for videre utvikling og tilpasning til samfunnets krav, vil være et viktig bidrag til politiet generelt og studenter spesielt. Dette mener jeg også kan danne grunnlag for livslang læring. Å holde seg oppdatert, tilegne seg, og forvalte ny kunnskap blir viktigere og viktigere i et mer og mer komplekst samfunn, understreker Gisle Skoglund.

Variert bakgrunn
Politihøgskolens nye studieleder har en variert bakgrunn. Han gikk ut av Politihøgskolen i 1999, og har senere vært politibetjent, lensmann og mange år i livvakttjenesten. Så var han rektor på Hallingdal Folkehøgskule, før han i oktober 2015 kom til Politihøgskolen som politioverbetjent ved Operativ seksjon. På veien har han også tatt ytterligere utdanning, han er faglærer i økonomi og administrasjon, og i 2012 tok han Master i offentlig ledelse og styring fra Universitetet i Karlstad og Høgskolen i Hedmark.

- Jeg tar med meg kunnskap og erfaringer fra ulike miljøer. I livvakttjenesten fikk jeg rikelig erfaring med å jobbe med kvalitetssikring, og erfarte viktigheten av kunnskaps- og erfaringsdeling. Som lensmann og rektor jobbet jeg aktivt med omstilling, og vektla gode og åpne prosesser. Det var dessuten en spennende erfaring å ha ansvar for unge mennesker og motivering for læring, fra folkehøgskulen i Hallingdal. Det gjelder å sette sammen det man har lært og erfart - inn i nye sammenhenger, og samtidig være åpen og nysgjerrig for ny kunnskap, avslutter Gisle Skoglund.

Publisert: - Sist oppdatert: |