Hopp til innhold

Fortsetter i politiet

PÅ PLASS: Hunderasen malinois er på plass i politiet, også i fortsettelsen. Foto: Pixabay
Politihøgskolen har besluttet å gjenoppta testing av hunderasen malinois. En arbeidsgruppe har vurdert hunderasen, og anbefalt den fortsatt egnet som politihund.

Politidirektoratet har tiltrådt anbefalingen. Direktoratet nedsatte tidligere i år en arbeidsgruppe som skulle komme med en anbefaling vedrørende fremtidig rekruttering av malinois som tjenestehund i norsk politi. Bakgrunnen var en del avvik og hendelser de siste årene. Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt av representanter fra hundetjenesten i politiet, Forsvaret, Politihøgskolen og forskere ved Norges miljø - og biovitenskapelige universitet (NMBU)Arbeidsgruppen anbefaler videre rekruttering av malinois, og sier at kandidater til tjenestehund av alle raser i første rekke må vurderes på bakgrunn av egen atferd og helse, i følge en redegjørelse publisert på politi.no.

Siw Thokle

Avdelingsleder Siw Thokle

Forebygge og forhindre 
- Det er viktig, både av hensyn til publikum og egne mannskaper, at vi tar avvik og uønskede hendelser på alvor. Det gjelder også vår hundetjeneste. Alle skal vite at vi gjør alt vi kan for å forebygge og forhindre negative utslag i vår tjeneste. Nå har vi fått en gjennomgang av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og rapporten er tydelig på at det ikke er egenskaper ved hunderasen som er utfordringen, men adferd hos enkeltindivider. Politidirektoratet har sluttet seg til anbefalingen om å fortsette med hunderasen, og derfor har vi nå besluttet å gjenoppta testing av malinois, sier avdelingsleder Siw Thokle ved Politihøgskolen. 

Hun er også glad for at den helhetlige oppfølgingen og rapporteringen av alle hendelser med tjenestehund i politiet nå skal styrkes. 

Ser fremover
- Det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere i politiet, som virkelig legger ned mye tid i sitt arbeid. Ikke minst gjelder det i hundetjenesten, hvor både arbeid og fritid brukes for å få et best mulig resultat for hundefører og hund.  Dette krever stor dedikasjon, og er noe vi har respekt for. Vi tok en føre-var beslutning, og en fot i bakken. Nå har vi fått en viktig avklaring, og en ambisjon om et bedret system for oppfølging. Vi utvikler også vår testing videre ved Politihøgskolen. I sum gjør dette at vi nå har et enda bedre felles utgangspunkt for å se fremover. Hundetjenesten er en viktig del av politiets oppgaveløsning, sier Siw Thokle.

Publisert: - Sist oppdatert: |