Hopp til innhold

Fra student til politi i endring

Politistudenter kaster luen
ENDELIG: Studentene er blitt politi, med vitnemål og det hele. Luene i været, og full jubel i Bølgen kulturhus i Larvik.
Tre års studier er over. Nå skal studentene ut i politiyrket – og møter en etat i stor endring. Avslutningene i Stavern, Bodø og Oslo bar preg av stolthet, forventning og spenning.

Statsråd Anders Anundsen hilste studentene og takket for at de valgte å bli politi. Han fremhevet spesielt at de hadde tatt et valg av livsstil, noe som kreves av samfunnets forbilder og tillitspersoner.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa i sin tale blant annet at studentene nå var klare til innsats, men at kjeltringer nå like gjerne kunne sitte på andre siden av jordkloden og tømme kontoen til folk mens de sov. Den moderne kriminaliteten krever oppegående og lærevillige ansatte i politiet, som nå rigges for å møte fremtidens utfordringer.

Modige endringsagenter
Rektor Nina Skarpenes la på sin side vekt på at nyutdannet politi har oppdatert kompetanse, som de må bruke sammen med den erfaringen og den kompetansen som ligger i etaten fra før: 

- Dere har en unik mulighet, norsk politi er i den største endringen noensinne, og dere skal bidra som endringsagenter.  

Hun ga konkrete råd med på veien, som å beholde viljen til læring og utnytte sitt talent. Hun understreket også betydningen av at den enkelte makter å justere sitt indre kompass, for å avsjekke egne handlinger og holdninger på veien.

Endelig oppfordret hun studentene til å være modige, i tråd med en særdeles viktig verdi i etaten.

Politistudenter har fått vitnemål

OMFAVNELSE: Studentene i Bodø omfavnet hverandre på scenen etter utdeling av vitnemål i Stormen Kulturhus.

Stolthet og spenning
Både statsråden, politidirektøren og rektor ved Politihøgskolen deltok både i Stavern og Oslo. Rektor Nina Skarpenes deltok også i Bodø, hvor også departementet og Politidirektoratet var representert, henholdsvis ved statssekretær Odd Andre Vanebo og assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Ulike steder til tross, budskapet og rådene på veien var imidlertid temmelig like. Studentene på alle tre studiestedene uttrykte den samme stoltheten, gleden og forventningen over å være ferdig, etter tre intense og krevende studieår. Et visst vemod var det selvsagt også plass til. Nå venter en spennende inngang til arbeidslivet - som politi.

Jobbutsikter
Det er en erkjent stram økonomi i norsk politi, og det er også knyttet noe spenning til jobbsituasjonen for nyutdannet politi. Men, som også statsråden understreket, det har vært og skal fortsatt være en bemanningsvekst. Også i år opprettes 350 nye stillinger, og det blir forhåpentlig også erstatning for naturlig avgang som skjer hvert år, økonomiske utfordringer til tross. Så langt har jobbutviklingen for nyutdannet politi vært god over flere år.  

Politistudent i rådhuset

FORVENTNING: Ferdige etter tre års utdannelse- og tydelig stolte og spente, her fanget inn fra rådhuset i Oslo.

Re opp senga…
Avdelingsleder Per-Ludvik Kjendlie i Stavern ga også studentene et par råd på veien, som han nok deler med øvrige nyutdannete på alle studiesteder:

- Re opp senga om morra’n, da har du satt standarden. Og se deg i speilet, så ser du hvem det kommer an på.

Får «Slips-Glenn» et helt vitnemål?
Se «Bli politi» på Facebook for å følge politistudent Glenn Hansen, også kjent som «Slips-Glenn», gjennom avslutningsdagen.

Les rektors ord fra avslutningen

Se også Politiforums billedreportasjer og øvrige dekning fra Oslo og Stavern.

Publisert: - Sist oppdatert: |