Hopp til innhold

Skal lede sekretariatet for Bevæpningsutvalget

Geir Valaker
BEVÆPNING PÅ HELTID: Geir Valaker skal fra 15. august arbeide som leder av sekretariatet for utvalget som skal utrede fremtidig bevæpning av politiet i Norge.
Avdelingsleder Geir Valaker ved Politihøgskolen har takket ja til å lede sekretariatet for utvalget som skal utrede fremtidig bevæpning i politiet.

Forespørselen kom fra Justis- og beredskapsdepartementet. Samlet er det to som skal arbeide på heltid i sekretariatet, og departementet er i prosess med å finne Valakers kollega. Sekretariatet starter opp 15. august. Utvalget, som ledes av lagmann Kari Lynne ved Frostating lagmannsrett, skal levere en offentlig utredning innen 15. mars 2017.

Legge til rette
- Dette er jo rimelig ferskt. Men jeg antar at hovedoppgaven vil være innhenting av relevant fagstoff, analysearbeid, ulike typer skrivearbeid og annet som direkte vil knyttes til utarbeidelse av utredningen. I tillegg kommer noen oppgaver av mer administrativ karakter. Kort sagt skal vel sekretariatet bistå og legge til rette for utvalgsarbeidet, sier Geir Valaker.

Han er nå avdelingsleder for bachelorutdanningen i Oslo og Kongsvinger. Før det har han vært leder for Utdanningsavdelingen, Avdeling for etter- og videreutdanning og Avdeling Bodø. I Bodø hadde han lokalt ansvar for å etablere, utvikle og lede avdelingen

Valaker gikk ut Politiskolen i 1979. Frem til 1997 var han tilsatt ved Oslo politikammer der han primært arbeidet med ordenstjeneste og etterforskning. Valaker er utdannet cand. philol. med fagene historie, idrett og sosiologi.

Motiverende og viktig
- Jeg har samlet vært avdelingsleder ved Politihøgskolen i nærmere 20 år. I disse årene har jeg deltatt som leder eller sekretær i en rekke arbeidsgrupper, både internt og eksternt, så selve arbeidsmetoden med utvalg og arbeidsgrupper er godt kjent for meg. Gjennom disse årene mener jeg også å ha en god og oppdatert kunnskap om etaten.

- Det å få mulighet kun å fordype seg i, konsentrere seg om én bestemt oppgave, er både utfordrende, spennende og motiverende. Utredningen er dessuten svært viktig, ikke bare for politiet, men også for samfunnet som helhet, understreker Valaker.  

Rokeringer
Hilde Sørum, som nå er studieleder for orden og beredskap ved bachelorutdanningen i Oslo, tar over som avdelingsleder.  

Hilde Sørum

TAR OVER BACHELOR: Studieleder Hilde Sørum tar over som avdelingsleder for Geir Valaker.

- Hilde Sørum er en svært erfaren og dyktig studieleder og jeg er glad for at hun i den aktuelle perioden vil vikariere som avdelingsleder. Det vil da også bli noen øvrige endringer og rokeringer – men dette skal vi få til på en god måte. Politihøgskolen har mange dyktige fagfolk som gjerne tar nye utfordringer, avslutter Geir Valaker.

Anerkjennelse
- Det er en anerkjennelse av faglig kvalitet ved Politihøgskolen at Geir Valaker får denne viktige og krevende oppgaven. Ledelsen av sekretariatet er i de beste hender, og vi har gode løsninger på plass i hans fravær, sier rektor Nina Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |