Hopp til innhold

Flere reelle søkere – mer effektivt opptak

KAMP OM PLASSENE: Mange vil slå følge og starte som politistudenter. Det økte antallet fører til enda hardere konkurranse om plassene.
2928 søkere til bachelorutdanningen sendte inn nødvendige papirer innen fristen 20. mars. Antallet såkalt reelle søkere økte med 12,5 prosent fra 2015.

5663 registrerte søknad til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen innen fristen 1. mars, en økning på 11 prosent fra 2015. Dette er tidenes høyeste søkertall til politiutdanningen.

Politihøgskolen opplever for fjerde år på rad at både det totale antallet søkere og antall reelle søkere øker.  

265 slipper opptaksprøver
Til tross for økte søkertall deltar ikke flere i årets opptaksprøver. Nytt av året er nemlig at søkere som besto opptaksprøvene i 2015, men som hadde for lav poengsum til å konkurrere seg til studieplass, slipper å gjennomføre opptaksprøvene på nytt i år. Øvrige opptakskrav, inkludert medisinske krav og plettfri vandel, må derimot disse søkerne dokumentere på nytt. Dette er en del av det arbeidet Politihøgskolen har gjennomført for å effektivisere opptaket, og nevnte ordning er gjort både av hensyn til søkerne og til selve omfanget av opptaksprosessen.

Resultatet fra opptaksprøvene har ingen innvirkning på søkers konkurransepoengsum. Alle søkere som består opptaksprøvene (inkludert «gjensøkerne») konkurrerer om studieplass på bakgrunn av konkurransepoengsum. I år har Politihøgskolen 265 slike gjensøkere. Dette betyr at selv om også antallet reelle søker har økt, er det omtrent samme antall i år som i fjor som skal gjennomføre fysiske tester og egnethetsvurdering.

De fysiske testene er starten på opptaksprøvene, og må bestås før den enkelte søker kan gå videre til egnethetsvurdering som er siste del av opptaksprøvene. Her er utviklingen i antallet som deltar i de fysiske testene fra 2013:

Søkere, reelle søkere, innkalte og oppmeldte 2013 - 2016
Se tabell i full størrelse (PDF)

Trolig økt konkurranse  
- Opptaksprøvene 2016 er i gang, og alle søkere skal oppleve seg godt ivaretatt. Den videre prosessen skal da ende ut med et antall kvalifiserte søkere som til slutt konkurrerer om 720 studieplasser. Vi har god tro på mange kvalifiserte søkere og høye poenggrenser. Økte søkertall vil mest sannsynlig tilsi det, sier leder Ann-Lisbeth Framaas ved Seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.    

Publisert: - Sist oppdatert: |