Hopp til innhold

Hele politietaten på nødnett - med bistand fra PHS

operasjonssentral
1500 PERSONER UNDER OPPLÆRING AV PHS: Vellykket prosjekt av Politihøgskolen.
For første gang etter at implementeringen av nødnett ble iverksatt, ble Nødnettdagene avholdt i Trondheim forrige måned.

Nødnettdagene blir kalt årets viktigste møtepunkt for utveksling av erfaringer, idéer og informasjon om nød- og beredskapskommunikasjon i Norge, og i år deltok PHS med samhandling i felles talegrupper med mange nye aktører i nettet.

Selve nødnettprosjektet er et stort, landsdekkende og komplisert prosjekt som har gitt nødetatene nytt talesamband, og det er PHS som har stått for all opplæring i politiet, som totalt har vært cirka 1500 personer.

Opplæring av de forskjellige aktørene, og særlig brukerne, har vært avgjørende for om resultatet av prosjektet ble vellykket, og fra sentralt hold er det satset stort på opplæring i prosjektet. 

Etter samlingen kunne Politihøgskolens representant, politioverbetjent Carl Otto Hinlo, fortelle om fine dager i Trondheim.

- Man blir positivt overrasket over hva nødnett har blitt. Ikke bare har vi fått et fantastisk kommunikasjonssystem til nødetatene, men synergiene med stimulering til samhandling blir like viktig. Dagene hadde mye fokus på nye brukere i «redningsfamilien», men videre fremover bør nok fokus ligge mer på praktisk bruk for etablerte brukere enn å selge systemet til flere.

Fra ide til implementering
Ideen om et nytt digitalt nødnett i Norge til erstatning for nødetatenes gamle, separate analoge samband ble etablert som et statlig initiativ allerede i 1995. Det var Statens helsetilsyn som tok initiativ overfor Justis- og politidepartementet om mulig felles prosjekt.

Selve oppdraget startet med forstudie i 2006 på oppdrag fra Politidirektoratet. I desember samme år vedtok Stortinget utbygging av nødnett trinn 1 som omfattet fem politidistrikter på Østlandet. 1. juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett kunne bygges ut i hele fastlands-Norge og den 2. desember 2015 deltok H. M. Kongen under den offisielle åpningen av nødnett i Kirkenes. Nødnett var da implementert i hele landet.

- Målrettet investering i øvingsfasiliteter og opplæring har vært en unik satsing i prosjektet. Samarbeidet med alle aktører har etablert nye plattformer for kontakt i aktiviteter ut over nødnett, sier Hinlo, og viser til sluttrapporten fra SAMPOL ved PHS som forteller at deltakelse fra PHS sine egne rekker har vært omfattende.

Alt fra arbeidsgruppen i forprosjektet i 2006 til avdeling for etter- og videreutdanning ved PHS (EVU) med prosjektledelse, administrasjon, pedagoger og instruktører har vært involvert. Politidistriktene har også vært sentrale gjennom innbeordring av instruktører.

Fakta om Nødnett kan leses her.

Publisert: - Sist oppdatert: |