Hopp til innhold

5663 vil gjerne slå følge - og bli politi

Politistudentene Andreas, Maren (i midten) og Thea
MANGE VIL BLI POLITI: Studentene Andreas, Maren (i midten) og Thea er snart ferdige med første år av bachelorutdanningen. Rekordmange vil gjerne slå følge, og bli politi.
5663 kan tenke seg å bli medstudenter til Thea, Andreas og Maren. Søkertallene for opptak til bachelor i politiutdanning 2016 med ny rekord - igjen.

Ved fristens utløp 1. mars hadde 556 flere enn det forrige rekordåret 2015 søkt opptak til politiutdanning, en økning på nær 11 prosent. Hele 4522 hadde Politihøgskolen som førsteprioritet - 564 flere enn i 2015, en økning på drøyt 14 prosent.  

Opptaksstatistikken viser en jevn økning de siste årene, fra 2011 har antall søkere økt fra 3369 til 5663, en økning på 68 prosent.

Politihøgskolen har et mål om minst 40 prosent kvinner i søkertall og opptak. Kvinneandelen blant søkerne er som i fjor på nær 44 prosent, den var 42 prosent i 2014. Snittalderen på søkerne er ganske konstant, 22,3 år.

Rektor Nina Skarpenes

Rektor Nina Skarpenes

- Vi er selvsagt fornøyd med høye søkertall, i år igjen. Dette betyr jo at politiutdanning og politiyrket er attraktivt, rett og slett. Når så mange aktivt vil bidra til innsats mot kriminalitet og sikre trygghet for befolkningen er det gledelig og viktig, både for politietaten og det norske samfunnet. En fortsatt høy andel kvinnelige søkere er også flott, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.  

Aktivt og variert - med mening
Thea fra Mandal, Andreas fra Oslo og Maren fra Hamar-traktene kom alle inn på bachelorstudiet i 2015, etter hard konkurranse om plassene. Nå vil igjen tusenvis slå følge. Hva kan være grunnene til at utdanningen og politiyrket fremstår som så attraktivt?

Alle tre fremhever det å møte og hjelpe mennesker som et grunnlag for valg av utdanning og yrke. Politiyrket fremstår som viktig og nødvendig i samfunnet, og det gir mening. 

- Politiet er veldig synlig. Spesielt serier på TV, som for eksempel Nattpatruljen, viser jo frem et noe av yrket i en spennende hverdag. Og så har vi jo også sosiale medier, det er lett å finne frem og få vite hva som kreves både i utdanningen og i yrket, sier Thea.

Tidligere i år ble Politihøgskolens «Bli politi» kåret til Norges beste Facebook-side under Social Media Days. Rekrutteringsarbeidet ved høgskolen er en kombinasjon av markedskampanje på nett, målrettet bruk av sosiale medier hele året og tradisjonelle aktiviteter som informasjonsmøter og rekrutteringskvelder, ikke minst i politidistriktene.

- Jeg tror at mange ungdommer i dag ønsker et aktivt og variert yrke, med praktiske oppgaver som skal løses, i tillegg til at det må være meningsfullt. Det var i hvert fall avgjørende for meg, sier Andreas.

Maren er enig, og legger til:

- Politiyrket er variert, veldig få dager er like. I tillegg er det mange spennende muligheter når det gjelder selve yrket, det er mange funksjoner og roller som skal fylles, på ulike fagfelt. Det er rett og slett gode og varierte karrieremuligheter i politiet.

Når det gjelder selve studiehverdagen viser Studiebarometeret 2015 at politistudentene alt-i-alt er de mest fornøyde studentene i Norge

Bachelor og jobb
De tre ser litt ulikt på hvor attraktivt bachelorstatus er for politiutdanningen. For Andreas var ikke dette sentralt for valget om å søke, mens Thea og Maren hadde dette i bakhodet.

- Vi får en bachelorutdanning på linje med andre. Og med en bachelor er det bedre muligheter for videre utdanning innen ulike fagfelt, tilleggsutdanning eller en master. Det er fint å tenke på at dette er en mulighet, det trenger ikke stoppe med dette.

Det har de senere år vært en økning av forskningsbasert undervisning ved Politihøgskolen, og politistudentene er godt fornøyd med det, nå sist omtalt av forskning.no.

Alle tre er enig i at det skal være krav for å komme inn, og at positiv konkurranse er bra. Både ved opptak, under studiet og når det skal søkes jobb. Innstillingen er at det gjelder å prestere best mulig underveis for å være best mulig kvalifisert for yrket. 

Fortsatt er studentene, og ikke minst omgivelsene, opptatt av dette med at studentene skal få jobb etter endt utdanning. Inntrykket er at de fleste har god tro på jobbmulighetene.  

Thea, Andreas og Maren påregner å måtte flytte på seg, og det er greit. De tror at det ordner seg på veien. Ingen av dem frykter for å stå uten jobb i fremtiden, de har inntrykk av at alle kommer i jobb, også i fast jobb, etter hvert. Og så har de en hilsen til alle søkerne, og de som etter hvert tas opp til de 720 plassene til høsten, etter mange runder med kvalifisering utover våren.

- Det er bare å ønske alle nye politistudenter velkommen, dere har gjort et godt valg!

Publisert: - Sist oppdatert: |