Hopp til innhold

Avholdt første digitale eksamensform

Studenter foran PC-skjerm
DIGITAL EKSAMEN: Alle skriftlige eksamener ved PHS skal i fremtid avlegges digitalt.
Flere universiteter og høgskoler har kastet seg på ballen i innføring av digital eksamen. Nå har turen kommet til Politihøgskolen, og hele 366 studenter avholdt den aller første eksamenen mandag denne uken.

- Vi er litt sent ute, i forhold til andre høgskoler, med å gjennomføre digitale skoleeksamener her ved PHS. Det er et bevisst valg. Bakgrunnen er at de første pilotprosjektene i digital skoleeksamen i sektoren bidro til å utvikle funksjonaliteten i programvaren til leverandørene, eller de hadde egenutviklet programvare, sier seniorrådgiver ved studieavdelingen, Laila Mjelde.

- Vi har derfor hatt en intensjon om at funksjonaliteten i verktøyet skulle være på plass, og at det ikke skulle være en pilot. Men vi er nok de første som gjennomførte eksamen med et så stort studenttall, på så mange forskjellige studiesteder, sier hun.

Fremtiden er digital
I prosjektbeskrivelsen står det at studentene ved PHS i fremtiden vil forvente at de tradisjonelle skoleeksamenene blir gjennomførte på pc. De er vant med en digitalisert hverdag både privat og i studiesituasjonen, og mange har erfaring med digital eksamen fra både ungdoms- og videregående skole.

Men det er ingen tvil om at innføring av digital eksamen skaper utfordringer for sektoren og den enkelte institusjon.

Dette gjelder alt fra teknisk infrastruktur, organisatorisk struktur og forankring, til informasjonsbehov til fagmiljø og studenter.

Derfor er det mange avdelinger ved Politihøgskolen som er involverte i arbeidet.

- Dette er ikke et prosjekt som studieavdelingen eier alene. Også bachelor og EVU skal være med. I tillegg er IKT og driftsseksjonen ekstremt sentrale her. De skal stille med alt det tekniske under eksamen. Bare en av mange utfordringer er at vi nå skal gjennomføre alle disse eksamenene på egne studiesteder og ikke i leide lokaler. Det kan være at vi ikke har nok strøm og ikke har nettverk. I tillegg kan vi ikke holde eksamen på dagtid grunnet undervisning, sier Mjelde.  

Det er derfor utarbeidet veiledninger om arbeidsprosesser for digital vurdering, krav til fysisk infrastruktur, en juridisk vurdering av digital vurdering og eksamen, samt utallige erfaringsrapporter.

Nå er målet at eksamensformen skal bli standard også ved Politihøgskolen.

- Vi ser at samarbeidet mellom alle involverte avdelinger fungerte over all forventning. Det var rett og slett kjempegøy å jobbe sammen på denne måten. Vi har lært mye av denne gjennomføringen og vil gjøre en del justeringer av forberedelser og rutiner før neste eksamen 4.mai. Vi er definitivt på banen nå og gleder oss til fortsettelsen. Og nå sitter eksamenskommisjonene og retter eksamensbesvarelsene digitalt, og vi er spente på å høre hvordan det er, sier Mjelde.

Publisert: - Sist oppdatert: |