Hopp til innhold

Ny rapport og nytt studie om hatkriminalitet

Skjermbilde av forsiden på rapport om anmeldt hatkriminalitet
RAPPORT SER PÅ HATKRIM: Oslo politidistrikt har gitt ut en rapport om anmeldt hatkriminalitet. Politiet trenger mer kompetanse, og det utvikles nå nytt studie ved Politihøgskolen.
Oslo politidistrikt la rett før påske frem en rapport om anmeldt hatkriminalitet. 143 forhold er kodet som hatkriminalitet i 2015, mot 69 i 2014. Politihøgskolen utvikler nå nytt studie om samme tema.

Det er grunn til å tro at rapporten avdekker minimumstall, og at mørketallene kan være høye. Det er et mål for distriktet å øke antall anmeldte forhold, noe som har skjedd i 2015, skriver Oslo politidistrikt i rapporten.

29 forhold endte med tiltale og 18 forhold endte med forelegg. Dette er langt over hva man tidligere har hatt i noe politidistrikt i Norge så lenge det er ført statistikk.

2015 var det første hele året da Oslo politidistrikt hadde en egen hatkrimgruppe. Hatkrimgruppen ved Manglerud politistasjon ble opprettet høsten 2014.

Oversikten viser at fordelingen på kategorier - sammenlignet med 2015, er som følger:

Etnisitet fra 28 til 70 forhold. Religion fra 15 til 40 forhold og LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) - fra 25 til 33 forhold.

Sprer frykt
Felles for alle hatkrimsaker er at de ofte rammer flere enn den enkelte fornærmede, og at de sprer frykt hos likesinnene og i miljøer. Når en person blir slått ned fordi han er homofil så har man sett at det sprer frykt blant andre homofile, og det samme gjelder for hatkriminalitet rettet mot andre grupper, heter det i rapporten.  

Det understrekes også at det er historier bak hvert tall. Oslo politidistrikt uttrykker videre at distriktet vil fortsette å prioritere etterforskningen av hatkrimsaker, og jobbe for at fornærmede i hver sak opplever seg ivaretatt av politiet. Det har vært et uttalt ønske å føre flere hatkrimsaker for retten, slik at man kan se hvor samfunnet ønsker at grensene skal gå.

Trenger mer kunnskap
Politidirektoratet har gitt tydelige signaler om at politiet trenger mer kunnskap om feltet hatkriminalitet, og det vurderes også nasjonale retningslinjer for hvordan slike saker skal registreres og håndteres. Det planlegges også en nasjonal konferanse for å øke kompetansen om temaet.

Politihøgskolen er også i gang med et arbeid for å bidra inn i nettopp dette.

Ny utdanning ved Politihøgskolen
-
Politihøgskolen utvikler nå en ny videreutdanning i bekjempelse og forebygging av hatkriminalitet. En arbeidsgruppe skal tidlig på høsten 2016 levere forslag til et nettbasert studium på inntil 15 studiepoeng. Arbeidet skal ses i sammenheng med etablerte studiene Forebyggende politiarbeid, Kulturforståelse og mangfold - og Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn. Det nye studiet skal også vurderes som et tilbud til samarbeidende etater, sier seksjonsleder ved etter- og videreutdanningene, Janne Helgesen.

Basert på studieplanen som utarbeides kan det også bli aktuelt å ta noe av dette inn i bachelorutdanningen.

- I fagplanen i dag er det flere faglige innholdselementer med relevans for nevnte tema, og dette vil også bli ivaretatt i kommende fagplanarbeid, sier Geir Valaker, avdelingsleder for bachelorutdanningen.

Publisert: - Sist oppdatert: |