Hopp til innhold

Søkertall øker mest fra nordvest

Rektor Nina Skarpenes foran oppstilte politistudenter
VIL SLÅ FØLGE FRA HELE LANDET: Stadig flere vil slå følge og bli uteksaminert fra Politihøgskolen, som her ved avslutningen fra Oslo i 2015. Rektor Nina Skarpenes kan regne med en sammensetning av studenter fra hele landet også i fremtiden.
Møre og Romsdal topper listen over områder som har størst prosentvis økning i søkertallene til Politihøgskolen i 2016. Det er økning i alle deler av landet, med tre unntak.

Ved søknadsfristen utløp 1. mars hadde 5663 søkt politiutdanning, det er tidenes høyeste søkertall, og en økning på nær 11 prosent fra året før. Også antallet som har Politihøgskolen som første prioritet er ny rekord, 4522 har politiutdanning som sitt førstevalg, en økning på drøyt 14 prosent.

Fra årsskiftet ble de 12 nye politidistriktene etablert. Søkertallene fordelt på de tidligere 27 distriktene viser at Nordmøre og Romsdal øker mest, med 34,5 prosents økning. Også året før økte distriktet mye, med 31 prosent - og det er derfor riktig å si at søkertallene prosentvis har økt mest fra nordvest de siste par årene. Sogn og Fjordane og Sunnmøre følger på med stor økning, det samme har Hedmark og Agder. Oppsummert blir da «Topp 5» i økning: Nordmøre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Sunnmøre og Agder.

Også Vestfold har en solid økning, og Politihøgskolen noterer dessuten at antallet som søker politiutdanning fra våre nordligste landsdeler fortsetter fremgangen.

De tre politidistriktene som har færre søkere enn året før er følgende: Haugaland og Sunnhordland, Telemark og Oslo. Alle tre distrikter hadde økning i fjor, og spesielt Haugaland og Sunnhordland.

Tidligere og nye distrikter
Kanskje det mest interessante er at Oslo, som har suverent flest søkere til politiutdanning, for første gang på mange år har en liten nedgang. Men interessen i øvrige deler av landet øker enda mer, og resultatet er altså et rekordhøyt søkertall. Slik er søkertallene fra de 27 tidligere distriktene.

Graf som viser antall søkere pr. politidistrikt 2016

Se graf i full størrelse 

Slik ser endringene ut i prosent, med utgangspunkt i de 27 tidligere distriktene. 

Graf som viser prosentvis endring i søkertall 2015 - 2016

Se graf i full størrelse 

For første gang kan da Politihøgskolen sammenfatte søkertallene inn i de 12 nye politidistriktene. Fra og med neste år vil dette bli sammenligningsgrunnlaget de kommende årene.

Oslo, nå inkludert Asker og Bærum, er fortsatt distriktet med flest søkere, men det nye og store Øst politidistrikt (tidligere Østfold, Follo og Romerike), og Sør-Øst (tidligere Nordre- og Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold) følger tett på.  Tross prosentvis fremgang er fortsatt Finnmark, Troms og Møre og Romsdal områdene med færrest søkere. Dersom søkertall sammenholdes med folketall så utjevnes ulikheter i søkertall geografisk i betydelig grad, men dette er ikke gjort for 2016.

Graf som viser antall søkere pr. politidistrikt 2016 - de nye poiltidistriktene

Se graf i full størrelse 

- Søkertallene viser i sum stigning over flere år, men så er det noen geografiske svingninger fra år til år. Noe kan skyldes tilfeldigheter, men vi ser også at markedskampanje, rekrutteringsarbeid og aktiviteter spiller en rolle. Vi gleder oss uansett over at politiutdanning slår an over hele landet, det lover godt for fremtiden. Politiet skal være hele Norges politi, sier leder av seksjon for Opptak og rekruttering ved høgskolen, Ann-Lisbeth Framaas. 

Flest vil til Oslo og Stavern
Med utgangspunkt i de som har Politihøgskolen som første prioritet fremkommer det at flest ønsker seg til studiestedene i Oslo og Stavern. Men både Bodø og Kongsvinger holder stand, på sistnevnte studiested går studentene kun første år, før de går ut i praksisåret og fullfører tredje studieår i Oslo.

Noen færre en tidligere, 3,6 prosent, ønsker seg primært til Oslo, men fortsatt ønsker nær halvparten av søkerne seg dit. Stavern har en tilsvarende økning som nedgangen i primær interesse for Oslo, og vel så det. De siste årene har Stavern og Bodø vekslet på å være det nest mest foretrukne studiestedet.

Men det aller viktigste for studentene som søker er å komme inn på studiet, uavhengig av studiested.

Diagram som viser andel av førsteprioritetssøkere pr. studiested 2016

Se graf i full størrelse 

Andelen i 2015 var fordelt slik: Oslo (53,4 %), Bodø (19,6 %), Stavern (16,9 %) og Kongsvinger (10,1 %)

Rektor Nina Skarpenes er fornøyd med både søkertall og at søkerne kommer fra hele landet.

- Vi gleder oss over tidenes høyeste søkertall til politiutdanning. Dett er positivt, for etaten og for samfunnet. Vi skal speile befolkningen, det betyr at vi må ha en solid kvinneandel, og det har vi. Dessuten ønsker vi søkere fra hele landet, det har vi også.  Høye søkertall og interesse fra hele landet gir et godt utgangspunkt for mange og godt kvalifiserte søkere som konkurrerer om de 720 plassene i sluttfasen. Og det er det aller viktigste for oss, sier Nina Skarpenes.

Publisert: - Sist oppdatert: |