Hopp til innhold

Kartlegger møtet mellom politi og ungdom med minoritetsbakgrunn

To polititjenestemenn står utenfor døren. En kvinne åpner døren fra innsiden.
SER PÅ TILLIT: Et nytt prosjekt skal se på tilliten ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn har til politiet. Illustrasjonsfoto.
Forskere ved Politihøgskolen skal gjennom prosjektet «Experiences of policing among ethnic minority youth in the Nordic countries» se på hvilke type møter eller kontakt ungdom med minoritetsbakgrunn har med politiet og hvordan ungdommen opplever møtene.

Politiets innbyggerundersøkelse har tidligere vist at ungdom med minoritetsbakgrunn har lavere tillit til politiet enn den øvrige befolkningen.

- En mulig forklaring er at denne gruppen har flere negative erfaringer med politiet enn øvrige norske ungdommer, for eksempel gjennom «stopp og sjekk»- situasjoner, forteller førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Gunnar Thomassen. Han bidrar inn i prosjektet sammen med Post doc ved Politihøgskolen, Randi Solhjell.

Nordisk prosjektleder er professor Torsten Kolind ved Universitetet i Aarhus, Danmark. Studien gjennomføres også i Sverige og Finland ved Lund og Turku universitet.

Likheter og forskjeller i fire land
Thomassen forklarer at det finnes en betydelig mengde forskning som indikerer at kontakt av typen «stopp og sjekk» bidrar til «slitasje» i forholdet mellom politiet og etniske minoriteter.

- Et sentralt spørsmål er dermed hva det er ved disse møtene som eventuelt fører til redusert tillit til politiet. En underliggende antakelse er at ungdommenes opplevelse av prosessuell rettferdighet i møtet med politiet har betydning for tilliten de har til politiet.

Ved å gjennomføre den samme undersøkelsen i fire nordiske land (Norge, Sverige, Danmark og Finland) har forskerne mulighet til å sammenlikne og identifisere eventuelle likheter og forskjeller mellom landene.

Det er et mål med prosjektet å kunne bidra både til forskningslitteraturen og til policyutforming, samt dele erfaringene med ungdommen, politiet og andre ressurspersoner i kommunen.

Publisert: - Sist oppdatert: |