Hopp til innhold

Nyutdannet politi på vent

Politistudenter i Rådhuset på avslutningsdagen
STORE KULL: Studenter fra tidligere år er i jobb, mens mange nyutdannete som gikk ut i 2016 er på vent for å bli ansatt i politietaten. Foto: Sturlason
Store kull med nyutdannet politi fra de siste årene er solid på plass med jobb i etaten. Men for de som gikk ut i 2016 har det stoppet opp. Ekstra midler i statsbudsjettet skal få fart på ansettelsene igjen.

Stram økonomi i politidistriktene bidrar til at færre nyutdannede er i jobb pr. 3. kvartal 2016. Av 664 studenter som har bestått Politihøgskolen i år har 262 stilling i etaten. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 482. Her forventes det at det kommer flere tilsettinger på slutten av året, skriver Politidirektoratet på politi.no.

Mange på vent - flere i fast jobb
Knapt 40 prosent av de som har vitnemål fra Politihøgskolen våren 2016 er i jobb, det er 20 prosent færre enn for 2. kvartal. Andelen med vitnemål har økt, men det ingen tvil om at tallene viser en negativ utvikling fra i fjor, og fra 30. juni i år. 

Det positive er at andelen i jobb fra tidligere år fortsatt er høy, og at stadig flere får fast jobb. For 2015-kullet er det en liten nedgang i den totale andelen i jobb, men fortsatt er over 90 prosent med vitnemål ansatt i politiet. Andelen i fast jobb øker fra 52 prosent i 2.kvartal - til nær 64 prosent i 3.kvartal, for de som gikk ut i fjor.

Andelen i fast jobb fra kullene i 2013 og 2014 øker også, nå har henholdsvis drøyt 96 prosent og 89 prosent fast stilling i politiet fra disse årgangene. 

Ekstra midler gir optimisme 
I statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober fikk politiet en bevilgning på 300 ekstra millioner til drift i distriktene, og 330 millioner for å sikre ansettelse av politistudenter fra 2016 og 2017. Også tidligere år har det økt på med ansettelser om høsten - og nå er det en ekstra forventning om at også 2016-kullet skal komme raskere i jobb. 

- Det er selvsagt leit at så mange motiverte og nyutdannete fra Politihøgskolen går på vent for å få ansettelse i etaten. Disse trengs på jobb. Men samtidig er det ikke overraskende at vi fikk disse tallene akkurat nå, med erkjente og stramme rammer i distriktene. Signalene i statsbudsjettet var positive. Nå håper og tror vi at det løsner også for det kullet som gikk ut i år, forhåpentlig allerede utover høsten, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen.  

Publisert: - Sist oppdatert: |