Hopp til innhold

Skal evaluere midlertidig bevæpning av politiet

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
I perioden november 2014 til begynnelsen av februar 2016 var politiets operative mannskaper bevæpnet i den daglige tjenesten. Den midlertidige bevæpningen skal nå evalueres, og Politihøgskolen skal lede arbeidet.

Beslutningen om midlertidig bevæpning var basert på trusselvurderinger om politiet som et mulig terrormål. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bedt Politidirektoratet (POD) om å legge til rette for en evaluering av erfaringer gjort underveis i perioden, og denne skal ferdigstilles innen februar 2017.

Hovedformålet med evalueringen er å levere et kunnskapsgrunnlag som skal fremme læringspunkter fra perioden med midlertidig bevæpning. Evalueringen skal inneholde hvordan politiet oppfatter at bevæpningen kan ha virket inn på politiets arbeidsutførelse og oppdragsløsning, og det avgrenses bort fra publikums oppfattelse av dette.

Publisert: - Sist oppdatert: |