Hopp til innhold

Utredning om fremtidige studenttall overlevert departementet

Tor Tanke Holm
AVVENTER BESLUTNINGER: Fungerende rektor Tor Tanke Holm og Politihøgskolen må nå avvente behandling og beslutninger i departementet om fremtidige studenttall. Foto: Sveinung Uddu Ystad
Politidirektoratet har oversendt analysen over fremtidig studenttall ved Politihøgskolen til departementet. Ulike alternativer er utredet, og nå skal disse avklares, og beslutninger tas.

Politidirektoratet omtaler saken på sitt nettsted politi.no, og hele utredningen er også lagt ut. Direktoratet anbefaler en reduksjon av opptaket til bachelor fra 720 studenter til 500 - 550, med virkning fra 2018.

- Målene for bemanningsøkning av antall politifaglig ansatte frem mot 2020 ser ut til å nås. Det er naturlig at det nå tas en vurdering på fremtidige studenttall i opptak til bachelorutdanningen. Politihøgskolen er klar til å videreføre dagens nivå, som er ett av alternativene, vi er rigget for det. Skal det bli færre studenter på grunnutdanningen er det vårt syn at det må utdannes et reelt overskudd opp mot avgang også i årene fremover, slik at politiet kan møte fremtidige behov som vi kanskje i dag ikke kjenner helt. Så må det være forutsigbart og stabilt, dette trenger vi for å ivareta fagmiljøer og studiesteder, sier fungerende rektor Tor Tanke Holm.

Utredningen er utarbeidet på bestilling av Justis- og beredskapsdepartementet, som ga Politidirektoratet i oppdrag å levere en samfunnsøkonomisk analyse av Politihøgskolens utdanningskapasitet, i et 15 års perspektiv. Politihøgskolen har medvirket aktivt i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for departementet, og det er da dette som nå er oversendt.

Et redusert opptak av antall studenter til bachelorutdanningen fra 2018 vil kunne få konsekvenser for aktivitetsnivået på ett eller flere av høgskolens studiesteder. Dette ble da også omtalt i Politiforum i november 2016.  

- Politihøgskolen vil fremheve nødvendigheten av økt satsing på etter- og videreutdanninger. Det er allerede store behov, og disse vil øke de nærmeste årene. Politiet skal utvikles, og kunnskap og kompetanse skal økes. I tillegg vil store kull over mange år fra bachelorutdanningen komme tilbake for spesialisering og videre faglig utvikling. Vi snakker her om avgjørende faktorer for at etaten skal lykkes i årene fremover, sier Tor Tanke Holm.

Utredningen blir da i sin helhet kjent nå i januar, etter statsrådsskiftet i departementet. 

- Vi har informert internt underveis i prosessen, og samhandling med de ansatte og organisasjonene vil selvsagt fortsette fra nå av og videre fremover, understreker Tor Tanke Holm.

Publisert: - Sist oppdatert: |