Hopp til innhold

Bevæpning og våpentrening

Faglærer hjelper student med å feste skuddsikker vest

Våpentreningen ved Politihøgskolen er nær doblet siden 2007, og kvaliteten er langt bedre. 

Flere perioder med midlertidig generell bevæpning av norsk politi skaper naturlig nok oppmerksomhet og debatt. Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et stort og komplekst spørsmål.

Uavhengig av den debatten har Politihøgskolen arbeidet med å styrke våpen- og taktikk opplæringen de siste årene. Vi er nå på et helt annet nivå, både når det gjelder mengde og kvalitet, enn vi var for syv - åtte år siden. 

I 2007 var våpentreningen på 54 timer i bachelorutdanningen. I 2014 er dette økt til 102,5 timer, fordelt på andre og tredje studieår. Studentene må avlegge eksamen, og strykprosenten er nå nede i 2 - 3 prosent, både når det gjelder pistol og maskinpistol (MP5). Tester viser også at det er marginale forskjeller i ferdigheter hos studentene - sammenlignet med personell i etaten som regnes som kvalifisert for opptak til grunnkurs - Innsatspersonell 3.

Politihøgskolens første våpeninstruktørkurs ble gjennomført i 2004. Siden den gang har faget blitt formidlet enhetlig over hele landet, med fokus på sikkerhet og en tjenesterelevant måte å behandle våpen på. Opplæringen har vært i kontinuerlig utvikling. 

Studentene får både en bred tilnærming, og en spisset våpen- og skytetrening. Gjennom bachelorutdanningen får studentene blant annet undervisning i kommunikasjon og konflikthåndtering, arrestasjonsteknikk, ordenstjeneste og ordensjus. De trener på teknikker og taktikker, deltar i rollespill og øver situasjonsforståelse i rollespill og i simulatorøvelser. Det er en omfattende utdanning, der bruk av våpen er en del.  

Både våpen og utstyr er oppgradert de siste årene, inkludert bruk av sikkerhetshylster og hvordan dette skal benyttes, også for å forhindre at våpen tas fra tjenesteperson. Fagligheten i undervisningen er styrket. Vi har gått, litt forenklet sagt, fra generell skytetrening til operativ tilpasset våpenhåndtering. Periodene for våpenundervisningen, leiroppholdene, er komprimerte og intense, slik at øvingen lettere fører til at teknikker og prosedyrer blir etablert.   

Opplæringen ved Politihøgskolen er selvsagt ikke fullkommen, og dessverre er det noen studenter som ikke er fornøyd med våpenopplæringen. De vil ha mer av den. Men 90 prosent mener tross alt at de i noen grad/stor grad vil mestre politiinnsats med våpen.

Det er viktig å få med seg den utviklingen som har funnet sted, og at arbeidet med å utvikle utdanningen fortsetter, innenfor de rammene vi har.

Nyutdannet politi har med seg en grunnopplæring som gjør at de kan mestre bevæpning, i akutte situasjoner og som nå, med midlertidig generell bevæpning. Så er vedlikeholdstrening og videre opplæring avgjørende, for nyutdannet politi og for resten av politiet. 

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Kommentarer

hva er skyte prøve kravene

Legg til kommentar