Hopp til innhold

Eit politi for alle

Me skal ha eit politi for alle i Norge. Dei fleste vil seie seg einig i det. Men kva inneber det - kva skal til for at me verkeleg er til for alle - og at me vert oppfatta slik?

Politihøgskolen gler seg over at heile 4052 søkte seg til utdanninga - og til eit spennande og krevjande yrke som politi. Og det på trass av massiv kritikk av politiet og mange negative oppslag over lang tid etter dei tragiske hendingane 22. juli 2011. Me merka det alt i fjor: Studentane på Politihøgskolen sa at dei var meir motiverte enn nokon gong. Søkjartala for 2013 kan tyde på at endå fleire motiverte ungdommar vil ta samfunnsoppdraget med det å vera politi - eit viktig tilsvar på den frykten massedrapsmannen forsøkte å skape i Norge. 

Ser me nærare på søkjartala har 21 politidistrikt over heile landet fleire søkjarar enn i 2012. Det aller viktigaste er at me utdannar ungdom med gode haldningar og god kompetanse. Det krev yrket. Men me er og opptekne av at det skal være studentar frå ulike delar av landet. Kvar me er fødd og oppvaksen formar oss - om det er på kysten, i innlandet, i nord, i vest, eller i aust eller sør. Frå bygd og by. Me treng det spennet i bakgrunn - det er med å skape mangfald.

Og i mangfald ligg og at ein skal ha lov til å ha ulike livssyn, kulturbakgrunnar, skikkar og legning, innafor den ramma for utøving av yrket som politiet må og skal ha i Norge. Me treng det - og me vil ha det.

Viktig er det og at me har med kvinnene, halvparten av innbyggjarane. I år hadde me ein liten men symbolsk viktig framgong, me passerte 40 prosent kvinnelige søkjarar. Skal me vere eit politi for alle må me ha denne kvinneandelen - og gjerne meir.

Sist men ikkje minst må me fange opp det internasjonale Norge, kor fleire enn før har ein annan etnisk bakgrunn enn norsk. Ein av åtte innbyggjarar har no den bakgrunnen, i Oslo har ein av fire etnisk minoritetsbakgrunn. Dei med slik bakgrunn er den raskast veksande delen av befolkninga. Me hadde ein liten framgong i talet på søkjarar frå denne gruppa i 2012 - me håper på fleire med denne bakgrunnen i åra framover. Dette er avgjerande - politiet må spegle det Norge som er i rask endring.

Eit politi for alle inneber at alle grupper av menneske og den enkelte vert møtt med respekt og  får lik og rettferdig behandling - av eit politi som vert akseptert av alle.  Me er på veg - og me skal vidare på den vegen. 

Sjef PHS, Håkon Skulstad

Publisert: - Sist oppdatert: |

Kommentarer

Godt skrevet om en god filosofi og viktige mål!
Gode holdninger og gode mål. Samarbeid er nøkkelordet her, det håper jeg vi får til å fungere optimalt i tiden som kommer :)
Jeg kommer til å ha politihøgskolen som førstevalg når den tid kommer,og synes dette høres flott ut, men er samtidig litt bekymret for at vil bli ekstra vanskelig for meg som hvit, heterofil mann å komme inn. Har jeg noen grunn til å være bekymret?
Jeg kommer til å ha politihøgskolen som førstevalg når den tid kommer,og synes dette høres flott ut, men er samtidig litt bekymret for at vil bli ekstra vanskelig for meg som hvit, heterofil mann å komme inn. Har jeg noen grunn til å være bekymret?
Takk for reflektert og informativ blogg! At politiets sammensetning bør speile situasjonen i folkets sammensetning er åpenbar. Dog savner jeg en oppdeling i politiets tjenesteområder allerede under politihøyskoleopplæringen. Jeg sikter her til oppdeling i enheter uten våpen og med våpen. Som jeg tidligere har påpekt er det ikke naturlig at alt politi skal bære våpen. Men spesialavdelinger med våpen bør være lett tilgjengelig og enkle å få raskt til et åsted. Slike spesialavdelinger bør være øremerket til skarpe oppdrag. Man er formodentlig klar over at der blandt tsjetsjenere, kurdere, somaliere etc er folk med god erfaring i skarpe oppdrag, med erfaring i dreping, og uten den moralske terskelen (les: velferdsstatspreget snillhet) som hindrer vanlige folk i å utføre en effektiv operativ innsats. Det hadde kanskje vært lurt allerede under starten av politihøyskoleoppholdet å etablere forskjellige nivåer i av operative funksjoner. I skolen blir jo elever sortert etter ytelseskriterier. At mange søker politiutdannelse skyldes kanskje endel av hysteriet etter 22.juli, eller forventningene til at politiet vil bli økonomisk prioritert slik at yrket blir attraktivt?

Legg til kommentar