Hopp til innhold

Fremtidens ledere og medarbeidere

Skjorteerm til politiuniformen

En ny medarbeiderplattform er utarbeidet for politiet. Den er en direkte oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, som kritiserte svakheter ved ledelse, kultur og holdninger i politietaten. 

Medarbeiderplattformen er vedtatt sentralt i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Den skal bidra til å utvikle ett politi - der ledere og medarbeidere har et felles grunnlag for å møte samfunnets forventninger.  

Plattformen har noen sentrale verdier og mål - for den enkelte medarbeider:

  • Jeg er modig
  • Jeg viser respekt
  • Jeg er helhetsorientert
  • Jeg er tett på                                           

I tillegg skal ledere:

  • Sette retning og drive endring
  • Skape resultater i samhandling med andre
  • Motivere og utvikle medarbeidere.

Politihøgskolen skal arbeide aktivt for å virkeliggjøre den nye plattformen for ledere og medarbeidere. Vi skal bidra til å utvikle ett politi - og vi skal fremstå som en Politihøgskole. Ved hjelp av medarbeiderplattformen skal vi fortsette å bygge god samhandlingskultur internt. Samtidig skal medarbeiderplattformen være en ledetråd for hvordan vi som ledere og medarbeidere fremstår overfor søkere, studenter, etaten og omverden.  

I tillegg har Politihøgskolen et ansvar for at undervisningen er i tråd med de nye verdiene. Det gjelder både grunnutdanningen og våre etter- og videreutdanninger.

Vi skal både undervise i plattformen, og i praksis vise at vi etterlever den.   

Studenter som tar en treårig bachelorutdanning skal ikke bare kjenne til verdiene, men forstå innhold og legge disse til grunn både under studiene og senere i politiyrket.

Hva betyr det å være modig? Det innebærer å forstå og håndtere risiko i operative sammenhenger, ha mot til å gripe inn og gjøre det som kreves. Men også å vise mot i møte med mennesker i vanskelige situasjoner. Som politistudent må de kanskje allerede i praksisåret vise mot ved å ta andres fortvilelse inn over seg, samtidig som de må opptre profesjonelt i politirollen.   

Mot - og respekt - er også å si ifra, være tydelig og gi tilbakemeldinger. Om det gjelder uønsket atferd eller kritikkverdige forhold. Mot er også å komme med forslag, bidra med nytenkning og utvikling. Helhet handler blant annet om å dele kunnskap og erfaringer og handle til fellesskapets beste; ikke bare tenke på sitt ansvarsområde eller sitt fag. Tett på forutsetter engasjement, bidrag til å løse problemer og det å hjelpe andre. For ledere handler det i stor grad om streng tidsprioritering.  

Medarbeiderplattformen er en grunnmur. Verdiene skal forklares, diskuteres og forstås. Dette er en prosess som starter nå - i hver avdeling, på hver seksjon og i hver enhet. Jeg håper det blir gode prosesser i videreutviklingen av en god samhandlingskultur.

Politihøgskolen er i gang med sitt bidrag for å utvikle fremtidens ledere og medarbeidere.   

Sjef PHS, Nina Skarpenes

 

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar