Hopp til innhold

Klar for krevende studier

Studenter i auditoriet under åpning av studieåret

For ansatte på en høgskole er det alltid spennende med et nytt studieår. Vi gleder oss til å møte mange nye og forventningsfulle studenter.

I år har Politihøgskolen (PHS) rekordmange søkere. Det starter nok et stort kull med godt kvalifiserte studenter som ønsker å bli politi. For oss på PHS er det også spennende å få tilbake nærmere 720 studenter som har hatt et helt år med praksisstudier.

Studentene skal møte en høgskole som er ambisiøse på deres vegne. Vi ønsker å utdanne dyktige, selvstendige polititjenestepersoner. Det innebærer at vi også har høye forventinger til studentene.

I år søkte hele 5107 politiutdanningen, og 3958 hadde oss som sitt førstevalg. Det er flott at så mange unge ønsker å bli politi. Det gir oss det beste grunnlaget å jobbe videre med. Vi ønsker at de skal jobbe seriøst med studiene. Stortingsmelding 18 - «Konsentrasjon for kvalitet» viser at studentene arbeider mer med studiene der de faglige utfordringene oppleves som store, og der er de også mest fornøyd med utdanningene. Vi skal ha som ambisjon at studentene skal oppleve at de faglige utfordringene er store. De vil også oppleve at det er et faglig mangfold. Mange ulike teoretiske og praktiske fag danner sammen kunnskapsgrunnlaget for politiyrket. Studentene skal gjennom studietiden tilegne seg kunnskaper i at fra juridiske fag som strafferett og straffeprosess, samfunnsvitenskapelige fag som sosiologi og kriminologi og tradisjonelle politifaglige disipliner som rapport- og etterforskningslære, arrestasjonsteknikk og utrykningskjøring.  Det er med andre ord et stort spenn i de utfordringene studentene møter – dette samsvarer også med oppgavene i politiyrket.

Studiebarometeret som ble lagt frem av NOKUT i vinter, viser at PHS-studentene har mye organiserte læringsaktiviteter, mest av alle utdanninger. Studentene våre er også de som bruker minst tid på egenstudier per uke. Kanskje vi har hatt for mye undervisning, både i praktiske fag og i teoretiske fag, slik at de har fått lite tid til egenstudier. Fra og med dette studieåret har vi redusert noe på organisert undervisning, nettopp for at studentene skal kunne få tid til å studere. Det å tilegne seg kunnskap på egen hånd og i samarbeid med medstudenter, er en viktig ferdighet. Videre yrkesliv vil kreve at man holder seg oppdatert, og stadig er i stand til å søke ny kunnskap. Studenten må forberedes på et yrkesliv der de kontinuerlig vil måtte forholde seg til endring, ny kunnskap og nye metoder, og ta et stort ansvar for dette selv. 

Studentene kan se frem til krevende studiedager. Både kunnskaper, ferdigheter, holdninger, styrke, og utholdenhet vil bli utfordret og testet. Engasjerte og dyktige lærere vil gjøre alt for å legge til rette for god læring og utvikling. Studentene vil møte nye venner og etablere nettverk som varer livet ut.

Norsk politi er i en spennende endringstid. Politireformen er ikke bare en strukturreform. Ny teknologi og nye måter å arbeide på er en viktig del av reformen. PHS har et viktig ansvar i dette endringsarbeidet. Som høgskole må vi være i forkant og presentere det nyeste av kunnskap og metoder, slik at studentene kan bidra i utviklingen av norsk politi. 

Både når de er i praksis og når de er ferdig utdannet.

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar