Hopp til innhold

Nyutdannet politi skal være endringsagenter

Rektor Nina Skarpenes og avgangsstudentene som har stilt opp i skolegården.

Et nytt kull er på vei ut i jobb, og skal møte etatens erfaring og kompetanse, med friske øyne og oppdatert kunnskap. Det er en god miks. Nyutdannet politi skal bidra til at politiets kompetanse videreføres, og samtidig skal de være endringsagenter.

Hvert år er det en spesiell stemning. Tre lærerike år er over. Avgangsstudentene ved Politihøgskolen skal ut i et krevende yrke og et viktig samfunnsoppdrag. Hvert år er forskjellig, og samtidig likt, og jeg gripes hver gang av den samme følelsen. Jeg er stolt og glad over at nok et kull flotte studenter har fullført utdanningen, samtidig er det med et visst vemod vi tar farvel. Noe tar slutt, samtidig som noe nytt begynner.

Min hilsen til studentene bærer også preg av dette. Studentene står over for en stor endring, ikke bare for seg selv, men for hele etaten.  De som starter i politiet nå, blir med på en unik reise. Her er noen av punktene jeg tok opp i min avslutningstale til årets kull.

Solid bakgrunn
Nærpolitireformen er i gang. Dette er trolig den største endringen i norsk politi noensinne.  Dere som går ut fra PHS i dag, har oppdatert kunnskap, pågangsmot og et friskt blikk. Dere skal møte en etat som er rik på erfaring og kunnskap. Dere skal bidra til at den kompetansen forvaltes godt, samtidig skal dere være aktivt med i å videreutvikle den. Sammen med de andre på kullet blir dere endringsagenter.

Bachelor i politistudier er en krevende utdanning. Mange ulike teoretiske og praktisk fag danner sammen kunnskapsgrunnlaget for politiyrket. Dere kan nå utføre politiarbeid på stedet. Sikre kriminaltekniske spor, gjennomføre avhør og skrive rapporter. Dere kan kjøre utrykning, foreta livreddende førstehjelp, utføre krevende pågripelser og håndtere politiets våpen. Og dere skal gjennom teoretiske studier og praktisk trening, ha utviklet et godt skjønn og gode holdninger, slik at hver og en er i stand til å håndtere ulike sitasjoner på en riktig og respektfull måte. Det har vært tre år der både kunnskap og ferdigheter, styrke, spenst, smidighet, utholdenhet og holdninger har blitt stilt på prøve, - blitt utfordret og testet.

Rektor Nina Skarpenes deler ut vitnemål til studentene under seremonien i Oslo rådhus.

Dere har valgt et studium som leder frem til ett av velferdsstatens viktigste yrker. Politiets arbeid for å sikre ro og orden for borgerne er en forutsetning for at vi skal føle oss trygge i hverdagen. Politiet skal beskytte demokratiet, forsvare menneskerettighetene, slik at alle - uansett religion, legning eller bakgrunn for øvrig - kan leve i åpenhet og frihet.

Politiet skal være til stede der andre svikter. Politiet er ofte de første som kommer og de siste som forlater et åsted. Dere kommer i jobbsammenheng til å møte mennesker som husker dere hele livet; fordi dere var der og hjalp til, løste opp i situasjoner da alt annet sviktet.

Men oppdrag vil også preges av hyggelige møter. Dere skal kort sagt være et politi for både kriser, hverdag og fest.

Videre studier
Politihøgskolen tilbyr mer enn bachelorutdanning. Vi har mer enn 40 spennende videreutdanninger, og masterutdanning i politivitenskap, i etterforskning, i cybercrime investigation (i samarbeid med NTNU) - og om en stund kommer en nordisk master i politiledelse. 

Så velkommen tilbake, du skal hente inn kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren, og Politihøgskolen skal være der for deg.

Tre råd på veien
Det første rådet er: Still deg åpen for videre læring

Ett av formålene er at utdanningen du nå har skal danne grunnlag for videre læring. Selv med vitnemålet i hånda er du ikke ferdig utlært. Du har den mest oppdaterte kunnskapen med deg ut i tjenesten. Bruk denne kunnskapen, men still deg også åpen for videre læring. Still de gode spørsmål til eldre kolleger. Ikke godta uten videre svar som «det har vi alltid gjort», eller «det er bare slik». Men vær samtidig ydmyk for at det ligger mye god kunnskap i livslang erfaring.

Det andre rådet er: Sjekk jevnlig om ditt indre kompass er riktig innstilt

En tidligere politimester sa til meg at han hadde gjort det til leveregel at han hver kveld tenkte over følgende: Har jeg handlet rett overfor de mennesker jeg har møtt på jobben i dag? Dette er et godt råd, som jeg også har gjort til min leveregel, og som jeg nå gir videre til deg. Tenk over dine tjenestehandlinger. Det handler om å finjustere ditt indre kompass. Er det innstilt rett, eller krever erfaringene du gjør, at du må foreta en kursendring? Det er ikke alltid lett. Det kan være smertefullt å innse at en har handlet feil. Men dersom du stiller deg åpen for jevnlige evalueringer, da utvikler du deg videre i yrkesrollen og som menneske.

Det tredje rådet er: Utnytt dine evner og talent

Når du begynner å jobbe, har du mulighet til å utvikle talentene dine enda videre. Det gjør du ikke ved alltid å være tilfreds med «godt nok». Du videreutvikler deg først dersom du stadig søker etter å gjøre ditt beste, søker nye utfordringer, tar på deg nye oppgaver. Du har valgt et yrke der du kan gjøre en forskjell. Utnytt talentene dine – da vil du oppleve vekst og tilfredshet med yrkesvalget ditt.

Bær yrkesvalget ditt med stolthet. Og delta aktivt i utviklingen for å endre og løfte norsk politi.

Rektor Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar