Hopp til innhold

Politiarbeid på stedet vil løfte politiet

Politibetjent tar bilder på stedet

Flere av politiets oppgaver kan løses på stedet. Dette betyr ikke merarbeid, men tvert imot bedre kvalitet og mer effektivt politiarbeid.

Politiarbeid på stedet er trolig noe av det viktigste og beste innen metodeutvikling i nyere norsk politihistorie. Virkelig? Ja, fordi:

Prosjektet skal identifisere og innføre beste praksis for oppgaver som bør utføres av patruljene over hele Norge - når hendelser nettopp har skjedd. Patruljene gjennomfører åstedsundersøkelser og sikrer spor, tar avhør og sikrer lydopptak, sjekker opplysninger via nettbrett. Metoden starter med patruljene, men slutter ikke der. Den krever nye måter å jobbe på for store deler av organisasjonen, og der ligger samtidig mye av gevinstbildet.

Sakene kan bli bedre opplyst med en gang. Saksbehandlingstiden og etterarbeid kan i mange saker kortes betydelig ned; det er med andre ord gevinst for hele organisasjonen - og publikum.

Deltakere i auditoriet under erfaringskonferansen

For en tid tilbake arrangerte Politihøgskolen sammen med Politidirektoratet en erfaringskonferanse om temaet, hvor det ble utvekslet nyttige erfaringer før igangsetting i distriktene. Her delte deltakere i pilotene raust av sine erfaringer - på godt og vondt. Kolleger som enda ikke har startet, dro hjem med mange gode råd til hjelp i sin implementering. 

Politihøgskolen er med i det sentrale prosjektet, dette bidrar til kunnskapsoverføring tilbake til oss. Vi må fortsatt være tett på dette arbeidet, slik at vi ligger i forkant av fagutviklingen.

Det er betryggende at Politiarbeid på stedet er et prosjekt til etterfølgelse for endringsløp i politiet. En ny metode utvikles forbilledlig med gode metoder. Noen har en ide. Det nedsettes en prosjektgruppe, og tre politidistrikter melder seg som piloter. Man prøver ut, evaluerer og videreutvikler i et lite omfang. Deretter utvider man piloten. Det gjøres erfaringer, korrigeres, prøves ut og gjøres nye erfaringer.

Politiarbeid på stedet er et mønsterprosjekt.

Prosjektet er et godt eksempel på erfaringslæring satt i system, samtidig et godt eksempel på hvordan man skal gå frem når man ønsker å implementere nye metoder, nye måter å utføre oppgaver på. Man prøver ut i det små, før man ruller ut i stor skala. Politiarbeid på stedet er et mønsterprosjekt, som bør være en modell for sendere endringer.

Politiarbeid på stedet viser også at det fortsatt er behov for en generalistutdanning i norsk politi. I den senere tid har enkelte ytret ønske om at studentene allerede i bachelorutdanningen bør kunne spesialisere seg til ordenstjeneste eller etterforskning. Politiarbeid på stedet viser med all tydelighet behovet for politigeneralisten, som er i stand til å løse vanlige ordensoppdrag, men som også kan gjennomføre lydopptak og enkle åstedsundersøkelser. Som også kjenner gangen i en straffesak og som er i stand til å følge enkel fagprosedyre og hente kunnskap der det er behov.

Hvert år sender Politihøgskolen ut over 700 studenter i praksis. Hvert år utdanner vi også 700 studenter. Disse studentene, både de som går i 2. studieår og de nyutdannete, er kjent med Politiarbeid på stedet. De er forberedt på å ta avhør og sikre lydopptak, sikre åstedet og utføre enkle kriminaltekniske undersøkelser.  De kan være med og lede an i den endringsprosessen som etaten står overfor. Forutsetningen er at distriktene tar i mot dem og forvalter den kunnskapen de kommer ut med på en god måte. Da har politiet endringsagenter som kan bidra til det kompetanseløftet som Politiarbeid på stedet innebærer.

Et kompetanseløft som virkelig vil merkes - og løfte politiet.  

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar