Hopp til innhold

Politiet skal erobre den digitale hverdagen

En person som trykker på et nettbrett. Foto: Pixabay

Politihøgskolen avslutter i disse arbeidet med ny strategi for perioden 2017 til 2021. Ett av hovedmålene er at vi skal utdanne et politi som forebygger og bekjemper kriminalitet i et digitalisert samfunn.

Det innebærer at politiet har de nødvendige verktøyene, og den kunnskapen og de metodene som kreves. 

Den raske teknologiske utviklingen medfører nye metoder for å begå kriminalitet. Arbeidet med IKT-sikkerhet og kampen mot IKT-kriminalitet blir derfor stadig viktigere. Politihøgskolen skal utdanne og videreutdanne politiansatte som skal utføre politiarbeid i det digitale rom. Det innebærer å øke omfanget og kvaliteten på undervisningen, forskning innen digitalt politiarbeid og informasjonssikkerhet samt kompetanseutvikling for egen ansatte. I dette arbeidet må politiet samhandle med dyktige kunnskapsmiljøer, slik at innovasjon på nett ikke overlates til de kriminelle.

Dette er ambisiøse mål - men vi er alt i gang. Vi har allerede videreutdanningen i Nordic Computer Forensic Investigators og et erfaringsbasert mastersstudium i Digital Forensics and Cybercrime Investigation i samarbeid med NTNU,  og i bachelorutdanningen har vi innført et nytt emne, Digitalt politiarbeid. Vi utvikler ny kunnskap gjennom fag og forskning, og vi ser på egne arbeids- og undervisningsformer. Nylig avholdt vi vår første digitale eksamen.

Men vi må videre, både i kvalitet og omfang.  

Koding. Foto: Pixabay

Politiet arbeider i en mer kompleks og omskiftelig verden. Forhold og faktorer som påvirker det nåværende og fremtidige kriminalitetsbildet endres raskt. Internasjonal kriminalitet forsterker og utvider den nasjonale kriminaliteten, og gjør kriminalitetsbildet mer komplekst og krevende. Teknologiutviklingen påvirker både omfanget og rekkevidden av kriminaliteten, og politiets arbeidsmetoder og verktøy.

Det er utfordrende for oss over 50 å følge med på hva som skjer i det digitale samfunn. På mange måter er vi innvandrere på nettet. Ungdommene i dag bruker store deler at døgnet på sosial omgang på nettet. Det vet alle vi som har ungdommer i huset. Det er vanskelig for oss å vite hva som skjer, hva slag informasjon som søkes, innhentes og utveksles.

Men saken er jo at denne virkeligheten, med sine muligheter og utfordringer, faktisk er her, hele tiden. Da gjelder det bare å tilnærme seg og beherske den, med nye generasjoner i front.

Det ligger mye god tilnærming i å erkjenne utfordringene - og se behovene. God ledelse handler også om å se egne begrensninger og skaffe den kompetansen som trengs. Hvert år utdanner Politihøgskolen motiverte studenter, mange av disse har den nødvendige og naturlige digitale selvtilliten. Så må vi gi dem verktøy og metodikk - i et politifaglig perspektiv.

Den siste tiden har Oslo politidistrikt avdekket nye former for seksuelle overgrep og krenkelser på nettet. Politiblikket må rettes mot denne arenaen. Dyktige og engasjerte kollegaer, nå sist med Kari Janne Lid, sørger for at det skjer.

Gjennom slikt informasjonsarbeid får foreldre og skole politiets hjelp til å ta tak, for dette er ikke oppgaver for politiet alene. Livevideo fra soverommet til tenåringen, eller en app som var tenkt som en meldingstjeneste, men ender opp som verktøy for trusler mot skoler. Bildedelinger som går over styr, og misbrukes. Vi skal ikke være redde for fremtiden – men vi skal erobre den, bruke den og slå ned på misbruket.

Kollega og professor ved PHS, Inger Marie Sunde kom denne måneden med en ny bok om datakriminalitet. Her beskriver hun strafferettslige regler om datakrim og diskuterer straffelovens rekkevidde på internett. Det er viktig at politiet har god innsikt i hva som er straffbart og hvordan lovbruddene arter seg, slik at de er i stand til å straffeforfølge alle former for datakriminalitet.

Politiet skal og må erobre den digitale hverdagen. For å kunne gjøre en effektiv og god jobb, og for å løse samfunnsoppdraget.

Politihøgskolen setter derfor klare mål, som vi vil jobbe hardt for å realisere.

Det digitale samfunnet kan ikke velges bort.

Nina S.

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar