Hopp til innhold

Politiutdanning for fremtiden

For tredje året på rad er politistudentene alt-i-alt de mest fornøyde studentene vi har innen høyere utdanning i Norge. Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og nesten 29 000 studenter besvarte spørreskjemaet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår omtrent 1800 studieprogrammer.

Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. 

Politistudentene topper altså de er mest tilfreds med sin utdanning, og slik har det vært siden Politihøgskolen ble med i undersøkelsen for tre år siden. 

Det er en solid plassering på toppen, over tid. Vi er stolte av våre motiverte og dyktige studenter, og over at faglig ansatte og øvrige medarbeidere ved Politihøgskolen legger godt til rette for læring og utvikling. Undersøkelsen viser at studentene opplever å bli møtt med tydelige forventinger fra de faglig ansatte, de forventer at studentene forbereder seg og at de deltar aktivt. Vi har høye ambisjoner på studentenes vegne, det gir god innsats og gode resultater.

Undersøkelsen gir oss mye nyttig informasjon. Det er alltid områder der vi kan utvikle oss videre, de gode resultatene til tross. Det er nok i overkant mye organisert undervisning på bachelorutdanningen, spesielt i første studieår, sammenlignet med andre studieprogrammer. Dette vurderer vi fortløpende. Egeninnsats er en viktig forutsetning for et lærende politi, både under og etter utdanning. Videre har vi mye å gå på når det gjelder internasjonalisering. Engelsk som undervisningsspråk brukes i liten grad, det samme gjelder pensum på engelsk. Dette skal vi se nærmere på. Samtidig rapporterer studentene at de er godt informert om utvekslingsmuligheter. 

Og så noterer vi at studentenes forventinger til jobb etter endt utdanning er noe svekket. Nyutdannet politi slet med å få jobb i 2016, sammenlignet med tidligere år. Politidirektoratet er nå tydelige på at ansettelser skal prioriteres i 2017, og at etterslepet skal tas inn. Dette er et viktig og riktig signal. 

Det er krevende tider for politiet. Reformen pågår, det er mange store endringsløp, og ressursene utfordres. Det fremtidige studenttallet for bachelorutdanningen er til vurdering. Politidirektoratet har anbefalt en reduksjon fra 2018, og departementet har saken til behandling. 

Vi kjenner ikke utgangen på alt dette. Men en ting vet vi: Politistudentene er motiverte, mest fornøyd og sikre på sitt utdanningsvalg. Det lover uansett godt for fremtiden.

Rektor Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar