Hopp til innhold

Sikkerhetsmåned hele året

En reklameplakat som viser en mobil. Foto: NorSIS

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Den bør vare hele året.

I Norge er det Norsk Senter for Informasjonssikkerhet (NorSIS) som er ansvarlig for den nasjonale sikkerhetsmåneden, og kampanjen er gjennomført tre ganger. I 2014 gjennomfører mange EU-land nasjonal sikkerhetsmåned, med ulike aktiviteter for å sette informasjonssikkerhet på agendaen. Som styremedlem i NorSIS har det vært lærerikt å følge dette arbeidet.

Hver dag rammes mange av ID-tyveri, uten å vite hvordan man selv kan forebygge dette. Hver dag opplever også et stort antall personer, både unge og eldre, at det legges ut uønsket informasjon om dem på nettet. Hittil i år har Slettmeg.no blitt kontaktet av ca. 4.500 personer som har behov for hjelp. Ca. 64 prosent av de som tar kontakt, er kvinner.

Flere av de som henvender seg til Slettmeg, har blitt vist videre av politiet. Akkurat som på den fysiske og tradisjonelle arena, har politiet viktige oppgaver på den digitale arena. Den digitale arena skapes av internett, mobile kommunikasjonstjenester og sosiale medier. Arenaen er dynamisk, fordi den endrer karakter i samsvar med populariteten til stadig nye tjenester. Mens deler av arenaen er åpen og i en viss forstand «offentlig», er andre områder strengt private. Politiet skal forebygge kriminelle handlinger også på nett. Norsk politi må ha mer kompetanse på dette, og det skal Politihøgskolen bidra til.

Digitalt politiarbeid er en satsning på Politihøgskolen.   

Det er opprettet et nytt emne, Digitalt politiarbeid i bachelorutdanningen, og politiets arbeid på og med sosiale medier skal være et tema i mange emner. Den Digitale timen arrangeres flere ganger i semesteret som en arbeidslunsj for ansatte, studenter og kolleger i etaten. Politihøgskolen har også innledet et samarbeid med Høgskolen på Gjøvik om master i Computer Forensics, og vi er partnere i Center for Cyber og Information Security samme sted. I tillegg har vi et nordisk samarbeid, en felles utdanning med Danmark og Sverige i NCFI (Nordic Computer Forensics Inverstigators), der PHS er i førersetet.  

Det er behov for ytterligere forskning på digitalt politiarbeid. Samarbeidet med HiG legger til rette for ny kunnskap, særlig på det tekniske område innenfor etterforskning. Politihøgskolen må arbeide for at vi også får ny kunnskap innenfor det etterforskningstaktiske og det forebyggende området.

Politihøgskolens visjon er: Kunnskap for et tryggere samfunn. Manglende kunnskap er en sikkerhetsrisiko. PHS skal både internt og utad bidra til en god sikkerhets- og trygghetskultur.   

Som nettbruker må hver enkelt tenke over hva som utgjør sikkerhetsrisiko for seg, og hva han eller hun mangler av kunnskap for å forebygge id-tyveri og misbruk av personlig informasjon.  

I oktober - og året rundt.

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar