Hopp til innhold

Uten kvinner stopper politiet

Politistudent

Gratulerer til alle med Kvinnedagen!

I verden sliter millioner av kvinner nederst på rangstigen. Det skal vi ikke glemme, 8. mars er dagen for kvinner i alle land. Men vi skal også huske følgende: Uten kvinnene stopper det meste - også politiet. Derfor må vi tenke litt på akkurat det, og ikke bare i dag.

Politiet fikk gledelige nyheter 7. mars. Ny rekordsøknad til bachelorutdanningen, stadig flere vil bli politi. Og som jeg uttalte: Når så mange aktivt vil bidra til innsats mot kriminalitet og sikre trygghet for befolkningen er det gledelig og viktig, både for politietaten og det norske samfunnet. 

Det er også gledelig at nær 44 prosent av søkerne er kvinner, samme nivå som i fjor. I selve opptaket i fjor var kvinneandelen litt over 44 prosent. Andelen har økt noe de siste årene. Sakte men sikkert endres sammensetningen av politiet - kvinnene blir flere, og det er bra for etaten.

Solid kjønnsbalanse gjør helheten bedre. Kvinner kan, vil og tenker både likt og annerledes enn menn. Sammen skaper vi et bedre politi for publikum. Bedre kjønnsbalanse gir nytekning, innovasjon og bedre måloppnåelse. 
Så hvordan står det til i politiet?

Forsker Silje Fekjær har sett nærmere på karrierevalg blant politistudenter.

En ganske lik andel av både kvinnelige og mannlige politistudenter ønsker å bli ledere i politiet. Så blir det verre når realitetene kommer. Fortsatt er det for få kvinner som søker lederjobber. Statlig virksomhet i Norge, inkludert politiet, har et mål om 40 prosent kvinnelige ledere. Blant nyansatte i lederstillinger i politiet i 2015 var 29 prosent kvinner, i følge tall fra Politidirektoratet. 40 prosent av nyansatte politimestere er kvinner. To særorgansjefer er kvinner. Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste er kvinne. Dette kunne vært bedre, men det er altså ikke svart hav.

Nå har det vært støy rundt rekruttering og kvinnelige ledere i politiet. Det må vi lære av. Vi må videre: I politiet må vi bli enda bedre på å identifisere ledertalenter, motivere talenter for å søke lederjobber, legge til rette for å lykkes når man er ny som leder, blant annet ved gode mentorordninger. Det vil spesielt kvinner tjene på.

Kommentator Eva Grinde skrev i Dagens Næringsliv 7. mars, basert på resultater fra internasjonal forskning, her i mitt sammendrag: Menn tror at menn er flinkere og bedre egnet som ledere enn kvinner. Og mange kvinner tror det samme. Hun viser også til at disse fordommene må erkjennes, slik at menn og virksomheter bekjemper sin indre reptil. 

Vi trenger flere kvinner, og flere kvinnelige ledere i politiet. Vi trenger like muligheter.

Velkommen til 2016, og fremtiden. På selve Kvinnedagen - og resten av året!

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar