Hopp til innhold

Etterforskning

Politietterforskere innhenter spor og opplysninger for å avdekke de faktiske forhold, slik at politiet og påtalemyndighet kan vurdere om det foreligger en straffbar handling, og om noen kan stilles til strafferettslig ansvar. Etterforskning deles tradisjonelt inn i teknisk og taktisk etterforskning.

I større etterforskninger er det som regel tekniske etterforskere som innhenter og undersøker kriminaltekniske spor, og den taktiske etterforskeren setter disse opplysningene inn i en sammenheng med øvrige opplysninger.

Forebygging

Kriminalitetsforebygging er et fagfelt som skal gjennomsyre alt politiarbeid.

Mange politistasjoner har egne forebyggende avsnitt hvor ungdom under 18 år er målgruppen. I forebyggende arbeid samhandler politiet ofte med andre aktører i samfunnet. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet etterforskning, bekymringssamtaler, oppsøkende patruljevirksomhet, tverretatlige møter og skolebesøk/undervisning.

Operativ tjeneste

Politiet må daglig være ute for å opprettholde offentlig ro og orden og for å være tilstede for innbyggerne. Operativ tjeneste innebærer blant annet patruljering til fots eller i bil, kontakt med publikum, håndtering av saker som blir meldt inn til operasjonssentralen og trafikkontroller.

Hverdagen på jobb i operativ tjeneste er variert. De daglige gjøremålene formes både av planlagt tjeneste, men ikke minst av hvilke uplanlagte, store og små hendelser som dagen bringer.